Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.

Ž 37,5 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se zaDostatečná kapacita

Zdá se mi, že koronavirus nás děsí, protože se tak hrozivě šíří, blíží se možná až k nám, ale ještě to není nejhorší. „Zatím“ ho má jen několik setin procenta obyvatel Česka. Ale kdyby se to rozrostlo a já potřeboval pomoc – kdoví, jestli by na mě zůstala v nemocnici volná kapacita – kdybych ji potřeboval!

Na druhé straně existují dnes volné kapacity, které by stály za využití, ale my si jich jaksi nevšímáme:

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

A co tvoje budoucnost?

W. MacDonald
A co tvoje budoucnost?
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 100 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 96 Kč

ks

Jeden milionář se angažoval ve filantropii, to znamená, že byl ochoten štědře přispívat na řadu užitečných projektů. Jednou uspořádal velkou slavnost a pozval na ni mnoho lidí. Připravil sál s velkou kapacitou. Těsně před samotnou akcí zopakoval hostům vzkaz: „Přijďte, všechno je připraveno, těším se na vás!“

Ale tady projekt začal zadrhávat. Lidé se nehrnuli, řada pozvaných byla plně vytížena jinými věcmi a jen se omlouvali. Každý měl spoustu svých starostí, byly v tom rodinné záležitosti, podnikatelská zaneprázděnost a další.

Volné kapacity zůstaly nevyužité.

Tak jsem převyprávěl biblický příběh (Lukáš 14,16-24) o velké hostině, která vyjadřuje pozvání od Boha – ale lidé se spíš třesou strachem z koronaviru, z nedostatku financí, hladu nebo se zabezpečují, místo aby přijali pozvání někoho, kdo nás určitě přijme, porozumí nám, má pro nás slovo uklidnění, někoho, kdo má dostatečné kapacity, i kdyby se jednalo o „poslední věci člověka“.

Jak se dá přijmout to pozvání? Jednoduše. Třeba obyčejnou modlitbou: „Pane Bože, já tomu sice nerozumím, Bibli neznám, na smrt se mi nechce myslet, ale jestli máš ty volné kapacity a já stejně jednou tu smrt a věčnost budu muset řešit, tak to pozvání přijímám.“

Chcete vědět něco víc?

Jan Vopalecký, březen 2020

Chci posílat upozornění o nových článcích.

Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls. (1)
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

A co tvoje budoucnost?

W. MacDonald
A co tvoje budoucnost?
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 100 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 96 Kč

ks

„Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. 17  Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: `Pojďte, vše už je připraveno.´ 18  A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl: `Koupil jsem pole a musím se jít na ně podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu.´ 19  Druhý řekl: `Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu!´ 20  Další řekl: `Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.´ 21  Služebník se vrátil a oznámil to svému pánu. Tu se pán domu rozhněval a řekl svému služebníku: `Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé.´ 22  A služebník řekl: `Pane, stalo se, jak jsi rozkázal a ještě je místo.´ 23  Pán řekl služebníkovi: `Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil.“ (Lukáš 14,16-23)