Ethos - Domovská stránka


Křesťanské čtení pro celou rodinu

menu
 

 Bible mluví
 Jsi dobrý, ale...
 Ocenění pro nenápadné
 Co máš napsané na čele?
 Jsem jiný, než si myslím?
 Ty nejodolnější nalákáme jinak
 Větší a lepší!
 Vzpomeň si na mě
 Byl jsem mrtvý!
 Respektujeme autority?
 Jsi král! - Opravdu?
 Nemám čas
 Odvážní, ale prázdní
 Jak nás Ježíš ovlivňuje?
 Netěkej a naslouchej
 Co všechno potřebujete
 Povědomí o Bohu se vytrácelo postupně a nenápadně
 Má vaše vytrvalost cíl?
 Chyby při mluvení
 Trpět „pro Krista“
 Mám všeho dost, tak co?
 Hlavně abych dělal, co dělat mám
 Kam se díváš?
 Zátěž nevadí, ale zdržuje
 Musí svědek víry věřit
 Ne jako ve starověku
 Jsi dobrý, ale to nestačí
 Když to začíná se slzami...
 Získat kvalifikaci pro život
 Jak dělat dobré věci
 Když píšu, tak myslím
 Jak můžeme být ozdobou?
 Ohrožují naši pohodu
 Nakolik jste zbožní
 Iniciátor nebo jen napodobovatel
 Z čeho čerpáte sílu?
 Do jaké budoucnosti investovat svůj život?
 Jako hráz proti zlu
 Kdo se tě zastane?
 Jaká je tvoje víra?
 To je normálka, ne?
 A... jak dobře ho znáte?
 Všední život a velké věci
 Spurgeon a Moody
 Umíte být spolu
 Dobře si rozumět
 Láska jako samozřejmost
 Mezilidské vztahy
 Sexualita
 Manželství
 Ženy
 Chlapi
 Výchova
 Zdraví
 Aktuální dění
 Život a hodnoty
 Duchovní život
 Pro děti


------

Citát z Bible:

Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?

Ž 27,1 E
(Další citáty)

------


Falešná identita?

Falešnou identitu nepoužívají jen špioni a ti, kdo chtějí na internetu ubližovat druhým. Je rozšířená běžně mezi námi, často podvědomě. Používají ji ti, komu nestačí nebo se nelíbí jejich vlastní identita. Jednoduše se začnou vydávat za někoho jiného.

Zmiňuje se o ní Pán Ježíš ve svých dopisech sborům ve Zjevení 2-3, a to v každém ze sedmi dopisů. Mluví o lidech, kteří o sobě říkají něco, co není pravda; netýká se to jen jednoho nebo dvou sborů, nakonec jsem to našel u všech. Však se podívejte.


Když se Kuba rozhlédne kolem sebe, zdá se mu, že jeho vrstevníci a kamarádi jsou na tom lépe − jsou komunikativnější, úspěšnější, hezčí, druzí o nich mluví, na facebooku mají víc lajků, víc vydělávají... Nejvíc se mu líbí Franta. A tak ho začne napodobovat v gestech, oblékání, často se vyskytuje tam, kde Franta. Kuba se ale Frantou nestane. Jednak ho nedokáže napodobit dokonale a jednak tím maže své vlastní přednosti a dovednosti. Vznikne tak jen komická směs Kuby a Franty. Pokud na to Kuba nepřijde, žije jako Frantova napodobenina, má falešnou identitu, zvykne si na ni a okolí snad také.

Ale zůstane jen u snahy a marné touhy. Než cokoli udělá, přemýšlí, jestli by to udělal a jak by to udělal Franta. Po čase nedokáže přemýšlet a tvořit samostatně bez ohledu na Frantu. Pořád se na něho v mysli ohlíží a kontroluje, jestli všechno dělá stejně jako on. Tím stále víc jen potlačuje sebe, své touhy, obdarování, zaměření. Ale on v tom vidí jedinou naději pro svůj růst a úspěch − který však nepřijde.

Existují lidé, kteří si falešnou identitou chtějí získat prestiž − a možná si to ani neuvědomují. Snaží se u druhých vzbudit dojem, že něco mají, někým jsou, oni jim uvěří a upnou k nim svá očekávání. Čekají však marně a nakonec si buď zvyknou a žijí v domnění, že jejich idol je někým významným, nebo přijde vystřízlivění. Vystřízlivění je sice nepříjemné a bolestné, ale dává šanci začít žit podle pravdy.

Vezměme si sbory v Sardách a Laodikei. Měly image, který považovaly za dobrý, ztotožnily se s ním, byly s ním spokojené. Pán však přichází a odhaluje, že jejich image je falešný. Sbor v Sardách se jmenoval Živý sbor, ale živý nebyl, jen budil zdání, ve skutečnosti byl mrtvý. Nejsme v podobném nebezpečí? Sborové aktivity sice fungují, jedou však ze setrvačnosti, a ne z vnitřního duchovního života, nemají drive, neposkytují nový život, který pramení z Boha.

Ještě tíživější situace je v Laodikeji, kde je už posunuté vnímání toho, co je žádoucí, a co naopak není. Jsou spokojení, že mají dost peněz, nic nepotřebují, ale nevidí, že jim chybí něco opravdového, ryzího, živého. Jsou zaslepení, nevnímají skutečné hodnoty, jako by o nich ani nevěděli, že by o ně mohli usilovat a toužit po nich.

Často žijeme v obavě, abychom o něco nepřišli. Proto neustále sledujeme novinky, televizi, internet, facebook, a to ve snaze, abychom všechno zachytili a o všem věděli. A daří se nám to. Jsme v obraze, máme přehled − známe všechny kuriozity, zprávy, víme o všech neštěstích a událostech, sledujeme aktuální dění v politice, technice, módě − ale uniká nám tím něco ještě cennějšího, co v médiích není.

Existuje oblast dobrých věcí, na kterou mají citlivost ti, kdo žijí s Bohem, kdo sice média sledují, ale vědí, že jejich obsah je druhořadý. Bůh nám nabízí, abychom "nakupovali" u něho, abychom brali vážně, co říká. Jeho informace vychovávají, proměňují naše nitro, naši vnitřní identitu. Někdy se musí nastartovat hlubší proces proměny. Pro lidi kolem si pak nemusíme nasazovat falešnou identitu, protože můžeme žít to naše skutečné já, žít se svou pravou identitou a být v ní šťastní.

Jaká je naše pravá identita?

Jan Vopalecký, květen 2018


Falešná identita ve sborech z knihy Zjevení

  • V Efezu se někteří vydávali za apoštoly, ale sbor to prověřil a zjistil, že jsou to lháři (Zjevení 2,2).
  • Ve Smyrně (Zjevení 2,9) si někteří říkali Židé, ale ve skutečnosti to byl spolek Satanův a jen uráželi lidi ve sboru, možná proto, že byli chudí a procházeli těžkostmi.
  • V Pergamu byli stoupenci Balaámova učení. Balaám měl také dvojí identitu. Na jedné straně to byl pohanský prorok, který uměl žehnat i proklínat, Izraelcům musel na Boží příkaz žehnat (4. Mojžíšova 22-24), ale na druhé straně nepřátelům (Balákovi) poradil, jak Izraelce zlomit (4. Mojžíšova 31,16)
  • V Thyatirech byla Jezábel, která se vydávala za prorokyni, ale prorokyní nebyla. Tuto falešnou identitu používala k tomu, aby sváděla ke smilstvu. Zajímavé: Jako obyčejná žena by to zřejmě nedokázala, ale pokud se vydávala za prorokyni, pak měla možnost svádět.
  • V Sardách se to týkalo celého sboru, jmenoval se Živý, říkalo se o něm, že je to živý sbor, ale ve skutečnosti byl mrtvý.
  • Ve Filadelfii byli také falešní Židé (jako ve Smyrně). Pán Ježíš sboru říká, že mu je dává pod jeho moc. Tito falešníci přijdou a padnou věřícím ve Filadelfii k nohám.
  • Laodikea na tom byla snad nejhůř, tam ani nevěděli, že falešnou identitu vůbec mají. Mysleli jsi, že jsou bohatí, zdraví a nic nepotřebují, ale ve skutečnosti byli ubozí, slepí a nazí.

Nahoru

-------------

Vztahy v digitálním světě

Chapman + Pellicane
Vztahy v digitálním světě
Návrat, běžná cena 230 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 223 Kč

ks

Velmi nebezpečná je falešná identita na internetu. Tam si kdokoli může zřídit mail či profil pod jiným jménem a nikdo nezjistí, že to není pravé jméno. Pak se může vtírat do přízně neobezřetných lidí, získávat jejich důvěru a v nečekaný okamžik zaútočit.

Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý.
Zjevení 3,17