Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi pozvedáš hlavu.

Ž 3,4 E
(Další citáty)
Doporučujeme články


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Děti chodí pomalu a u všeho se zdržují

Procházky s dětmi jsou fantastické! Kde jinde si s nimi tak dobře povykládáte? I když to všechno dlouho trvá... A často to je poučením i pro mě.


Kdyby žena věděla, co muž prožívá

Muž potřebuje, aby mu žena projevovala úctu, tak si ho udrží! Žena potřebuje mužovu lásku − a opravdová láska je oběť!


K čemu je táta? − 1. část

Táto, děti potřebují tvůj čas, zájem, ujištění i tvé prohry. Nasávají tě všemi smysly. Jsi pro ně pevný bod, ať jsi jakýkoliv. Pak budou v dospělosti pevné.


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Poslouchejte na Spotify

Inspirováno:

Já to zachráním!

Byly doby, kdy jsem se považoval za spasitele, za zachránce: „Dejte mi příležitost, zvolte mě prezidentem, dejte mi moc − a já vám to všechno vyřeším. Ukážu vám, že to všechno jde, předvedu vám, jak jsem dobrý a co všechno dokážu!... V politice, v zaměstnání, v církvi, na ulici, nastolím spravedlnost, pusťte mě do televize… Já to zachráním! – Mám řešení!“

Ti, kteří jsou dnes na těch rozhodovacích pozicích, by měli zachraňovat a předcházet dalším průšvihům. Nezvládají to. A nezvládám to ani já.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Ježíš Kristus Úvod do kristologie

Mark Jones
Ježíš Kristus Úvod do kristologie
Didasko, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 6 Kč
Vaše cena: 184 Kč

ks

Dospívám k tomu, že nemám řešení, že nevím, co bych měl dělat já ani co by měli dělat druzí. Vidím, že to nedokážu.

Ale věřím, že to dokáže Bůh, a to prostřednictvím svého Syna Ježíše! Vzpomínáte si, že říká: „Já, já jsem Hospodin a kromě mne žádný zachránce není!“ (Izajáš 43,11)

„V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“ (Skutky 4,12)

On je jediný zachránce. Dokáže vyřešit můj osobní život – problémy, hříchy, nemoci, rodinu, spory, zachraňuje i tam, kde nedokážu odpustit, kde nevím, co dál, kde mám chuť to zabalit, kde mi moje naděje zhasly. – Tam zachraňuje Pán Ježíš!

Jestli tomu věřím? Ano, vím, že Pán Ježíš je můj Zachránce – ale stále znovu se setkávám se situacemi, kdy se chci zachránit sám: svým rozumem, svými zkušenostmi, svou autoritou, zásluhami. Ale tak to nefunguje!

Myslel jsem si, že jsem nepostradatelný. Pak jsem onemocněl − a bylo to obyčejné nachlazení – a život jde dál! Věci kolem mě fungují, firma, rodina, sbor a různé pracovní skupiny žijí dál. Lidé kolem se radují, přicházejí další, dokonce i takoví, o kterých jsem si už myslel, že to vzdali.

Ne, nejsem spasitelem – ani svého života, ani věcí kolem sebe. A učím se věřit, že Pán Ježíš je větší zachránce světa, než jak jsem si ho dosud představoval. Jeho záchrana se týká všech oblastí osobního i veřejného života, včetně bezpečnosti, války, ekologie či energetické krize.

Jan Vopalecký
podle poznámek z prosince 2004

Kde se ještě píše o tom, že Bůh je ten správný zachránce?

Lukáš 2,11 Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově!

Izajáš 42,8 Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám.

Izajáš 48,11 Kvůli sobě, kvůli sobě samému to dělám. Což smí být mé jméno znesvěceno? Svou slávu nikomu nedám.„

Izajáš 43,11 Já, já jsem Hospodin, a žádného není kromě mne spasitele.

Izajáš 45,21: Neboť není žádného jiného Boha kromě mne, není Boha silného, spravedlivého, a spasitele žádného kromě mne.

Žalmy 55,17 A já volám k Bohu, Hospodin mě spasí.

Žalmy 138,7 I když jsem v soužení, ty mi zachováš život, vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě spasí.

Izajáš 33,22 Hospodin je náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je náš král, on nás spasí.

Micheáš 7,7 Ale já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí. Můj Bůh mě vyslyší.

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Ježíš Kristus Úvod do kristologie

Mark Jones
Ježíš Kristus Úvod do kristologie
Didasko, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 6 Kč
Vaše cena: 184 Kč

ks


ks