Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu


------

Citát z Bible:

S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy.

Ž 126,6 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Zajímavé články


Do nového kroku
Máme nejistotu, obáváme se, jaké to bude? Pokud nejdeme proti svědomí, udělejme první krok a Bůh se vyjádří.

A co on?
Trápí nás, že ten druhý je lepší, má víc, má lepší podmínky? Zaměř se na to, co máš a naplno toho využij.

C. Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

D. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme

Úcta k Bibli

Rád bych nás povzbudil k úctě vůči Bibli.

V mnoha věcech jsme uvěřili, že Bible se nedá brát až tak moc vážně − nebereme ji vážně.
Nebereme úplně vážně ty, kdo ve všech situacích, ve všech otázkách otevírají Bibli nebo si připomenou nějaký verš − My k tomu známe několik vtipů, několik přemrštěných situací − a tak to vůbec neděláme, abychom nepůsobili směšně, aby nám to někdo nevytkl. − prostě Bibli nebereme vážně.
Důsledek: Bibli si nepřipomínáme, neotvíráme ji, nehledáme v ní odpovědi − pak nemáme žádné zkušenosti − ani s Biblí ani s Božím vedením a náš život se od Bible stále více vzdaluje.

Co s tím?

Několik dobrých způsobů:

(Uvést jako osobní pozitivní dobré příklady.)

- pravidelné, pokud možno denní osobní čtení Bible. (ne jen když mám připravovat kázání)

- mít rodinný oltář

- učit se verše zpaměti

- číst Bibli celou, nejen oblíbené části

- používat biblické verše, myšlenky v praxi, v běžných situacích − aspoň v rodině, ve sboru, na staršovstvu..., příklady: „nebrat Boží jméno nadarmo“, „Někdo musí zůstat u břemen“ (1S 30), „Rádi dáme!“ (Sd 8,23)

Biblické studium je pro každého bratra! Není jen pro některé zvlášť schopné. A největším přínosem je společné studium Písma.

Věnovat pozornost i hlubším biblickým výkladům = základní principy, i když nevím, jak je bezprostředně aplikovat − např. „umřít hříchu“ − Biblický přístup, filozofie je úplně jiná, než lidská snaha se polepšovat.

- každý starší by měl vyučovat nějakou biblickou skupinku/sbor, biblické hodiny

- biblické výkladu textu − to předpokládá se tím textem zabývat − a akceptovat i nepříjemné, nové pravdy. − nejen nést aktuální téma − je třeba mít celkový biblický základ, přehled, základy biblického myšlení.

Bible je svatá kniha, je to to, co nám Bůh chce říct.

A Bůh chce mluvit víc − jen my nejsme vždy připraveni, ochotni naslouchat.


Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
------

  Napište svůj názor.

www.ethos.cz/ucta-k-bibli.php

Nákupem knih podpoříte tento web.

Biblický komentář k Novému zákonu (800 Kč)

MacDonald, William
Biblický komentář k Novému zákonu (800 Kč)
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 800 Kč
Naše sleva: 32 Kč
Vaše cena: 768 Kč

ks