Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy.

2Pt 1,3 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se zaUpevněte své manželství

Z příkladů biblických manželství vyplývá několik impulsů, jak upevňovat manželství. A jiné příklady ukazují, co manželství ničí.

Kristus a církev

Vztah Krista a církve se vyznačoval tím, že v manželství
muž svou ženu miluje
a žena mu projevuje úctu.
(více zde)

Achab a Jezábel

Tato dvojice je odstrašující příklad. Jezábel vždycky něco provedla (pobila Hospodinovy proroky, nechala popravit Nábota...) a Achab mlčel. Z toho vyplývá, že manželství upevňuje, když
muž nemlčí, ale ví, co má říct,
když žena nedělá nic za jeho zády,
když budují vzájemnou důvěru.

Proč Achab mlčel? Ne že by byl hloupý! Ale byl bezbožný! Nevěděl, co má říct! Naopak zbožnost, bázeň před Hospodinem je zdrojem moudrosti.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Láska

Gary Chapman
Láska
Návrat, běžná cena 275 Kč
Naše sleva: 11 Kč
Vaše cena: 264 Kč

ks

Co tedy upevňuje manželství?
Nemlčet, ale být zbožný a mít úctu vůči Bohu.

Adam a Eva

Mlčící Adam nechal Evu samotnou, když se bavila s hadem. Když pak přišla s ovocem ze zakázaného stromu, on na to neříká nic.
Když se Bůh Adama a Evy ptá, jak to bylo, Adam svádí vinu na ženu. Jak se v tu chvíli Eva asi cítila? Žena touží po muži, který ji chrání, který se umí postavit za své jednání a ženu hájit.

Co tedy upevňuje naše manželství?
Muž nemá mlčet, ale rozhodovat a hájit svou ženu.
A ženy? Promiňte − nevybavovat se nevhodně s chlapama − co když je to had?

Elkána a Anna

Elkánovi záleželo na duchovním životě rodiny. Všichni chodili do stánku a on tak vytvářel duchovní příležitosti. Přitom Anna rozkvetla, modlila se a zažila vyslyšení svých proseb.

Co upevňuje manželství:
Vytvářet příležitosti pro duchovní život.

Abraham a Sára

Abraham cestou do Egypta říká Sáře: „Říkej tedy, žes mou sestrou, aby se mi kvůli tobě dobře dařilo a abych tvou zásluhou zůstal naživu.“ Když pak přišli do Egypta, Egypťané viděli, jak je krásná, a proto se dostala do domu faraóna.

Abraham jednak navádí svou ženu, aby lhala, a jednak se své ženy vzdává, vlastně ji prodává. Ale pro manželství je důležitá věrnost, jedinečnost: „Já tě nikomu nedám! Já ti nikdy neuteču! Nepřiberu si k tobě nikoho jiného – ani jinou ženu, ani počítač, ani pornografii, koníčky, alkohol – zůstaneš má jediná!” – To upevňuje manželství!

U Sáry to bylo podobné: Sama neměla děti, tak Abrahamovi dala svou služku Hagar. To, co ohrožuje manželství je nevěrnost, nazval bych to “nejedinečnost”. Zde se tím problém nejen nevyřešil, ale prohloubil!

Co upevňuje manželství?

Oboustranně nemít žádné bližší vazby s jinými muži, respektive ženami, ani SMS, maily, které by moje manželka, můj manžel nemohl číst. Manželství upevňuje:
Ty jsi moje jediná! Můj jediný!

Abrahamovi a Sáře se narodil Izák. Děti upevňují manželství, ale nejsou nutnou podmínkou. Děti dává Bůh, ale pokud je nedá, tak manželství zůstává trvá dál a stále platí, že věrnost a jistota vzájemné věrnosti manželství upevňuje.

V 1. Korintským 7 je na začátku řeč o tom, že manželé mají “trávit večery spolu”. Pokud „netráví večery spolu“, tak manželství chybí něco podstatného. Je tam uvedena výjimka, pokud je to kvůli půstu a modlitbě. Ale platí, že manželství upevňuje to, když oba “tráví večery spolu„.

Samson

Vybral si pelištejskou krasavici. Líbila se mu a hned se chtěl ženit. Tak uspořádali svatbu. Jak to tam vypadalo? Samson machroval jako silák. Chlapská síla stejně jako ženská krása neupevňuje manželství.

Samsonovy vztahy s ženami se vyznačovaly tím, že měl tajemství. Ne že musíme své ženě všechno říct, ale pokud tajemství, tak by mělo zůstat tajemstvím i to, že mám tajemství. A nemělo by se to týkat něčeho, co by tomu druhému ublížilo.

Ti, kdo svůj život otevřeli Ježíši, kdo mu otevřeli svá tajemství, své hříchy a přijali jeho odpuštění, umí důvěřovat, umí zacházet s tajemstvím – svým i cizím.

Manželství věřících lidí se může a má vyznačovat láskou a úctou. Potom jako muž objevuji na své ženě krásu a ona objevuje moji sílu.

Statečná žena

A nakonec zmínka o manželství statečné ženy. Manželství upevňuje ženina pracovitost, tvořivost, podnikavost − ale k tomu nerozlučně patří důvěra a podpora jejího manžela, manžela, který má nadhled a sám zaujímá důvěryhodné postavení ve společnosti. Na jejich manželství krásné, že ona mu dělá samé dobro − tedy žádné naschvály, ty manželství naopak boří.

Jan Vopalecký, únor 2020

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu. (3)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

 (1 příspěvek)
 

  Doporučujeme:

Máma a dcera

Citáty, krátké rady mámy pro dceru. Na každé stránce jednoduchá rada, přehledné, výstižné. Například: ...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Láska

Gary Chapman
Láska
Návrat, běžná cena 275 Kč
Naše sleva: 11 Kč
Vaše cena: 264 Kč

ks


Láska a úcta

Eggerichs, Emerson, Dr.
Láska a úcta
Návrat domů, běžná cena 295 Kč
Naše sleva: 12 Kč
Vaše cena: 283 Kč

ks