Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
Inspirováno:

Jak najít správnou životní cestu?

Dnešní doba je typická tím, že si lidé mohou v životě dělat, co chtějí (narozdíl od jiných dob nebo jiných zemí). Ale kolikrát nevědí, co si z tolika možností vybrat. Jakmile se pro něco rozhodnou, hned mají pocit, že si tím zavírají jiné možnosti. Jejich život pak vypadá tak, že nic nedělají naplno. Nechávají si zadní vrátka: Co kdyby si to rozmysleli a někdy chtěli dělat něco jiného. To platí o výběru školy, zaměstnání, bydlení, ale i partnera nebo hodnot, kterým budu věřit.

A tak věcí děláme napůl a pořád se ohlížíme kolem sebe, jestli na nás někde nečíhá šance na něco lepšího. A při pohledu z dronu je naše cesta hodně klikatá.

Zdá se mi, že lidé se dnes dlouho připravují na život. Chodí do školy, cestují, navazují různé vztahy, zkoušejí různá zaměstnání, různé životní styly − a nakonec si neumí vybrat. Nebo se zdráhají si vybrat, zdráhají se pro něco rozhodnout, aby si tím nezavřeli jiné možnosti.

Ale v hloubi duše chtějí lidé odedávna jít rovnou cestou. Ne klikatou, ne něco obcházet, ne se v životě vracet a vlastně cestu hledat. No, ruku na srdce: víme, kam chceme jít, co vlastně chceme v životě dělat?

Není to nový problém. Když čtu biblické Žalmy, vidím, jak jejich autoři volali k Bohu, aby jim ukázal cestu, aby je po ní vedl. Tehdy měli k Bohu asi větší důvěru, prosili Boha, aby jim jejich cestu vybral a vedl po ní. Záleželo jim jen na tom, aby to byla cesta rovná. Dnes spíš klademe důraz na to, že si chceme vybrat sami.

Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.

Žalm 25,4

Tehdy lidem záleželo na tom, aby šli rovně bez ohledu na nepřátelské útoky, na to, že druzí jdou křivolakými cestami. Chtěli jít přímo, tedy poctivě a zároveň bez zpáteček a životních chyb. Dokážeme i my svěřit svou cestu Bohu, spolehnout se na něho a jít, jak nás vede? I když si tím znemožníme jiné alternativy!

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Charakter jako předpoklad úspěchu

H. Cloud
Charakter jako předpoklad úspěchu
Návrat, běžná cena 290 Kč
Naše sleva: 9 Kč
Vaše cena: 281 Kč

ks

Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.

Žalm 37,4-5

Jan Vopalecký, květen 2019

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls.(3)
 Dávám mu za pravdu.(2)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

Nová milost každé ráno

Autor, který má za sebou několik bestsellerů, nám pro ranní probuzení vzpruhu do života nabízí něco víc a něco ...

Nová milost každé ráno
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Charakter jako předpoklad úspěchu

H. Cloud
Charakter jako předpoklad úspěchu
Návrat, běžná cena 290 Kč
Naše sleva: 9 Kč
Vaše cena: 281 Kč

ks

Zaměř svůj život na to abys šel rovně! Směr, kam jdeme, můžeš nechat na Bohu.

Hospodine, ve své spravedlnosti mě veď navzdory těm, kdo proti mně sočí, svou cestu přede mnou učiň přímou.

(Žalm 5,9)

Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mě rovnou stezkou navzdory těm, kdo proti mně sočí.

(Žalm 27,11)

Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi!

Žalm 143,10

Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.

Žalm 25,4

Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu.

Žalm 25,8

Slyš, můj synu, přijmi mé výroky, živ budeš mnoho let. 11 Cestě moudrosti jsem tě učil, vodil tě stopami přímosti. 12 Půjdeš-li jimi, kroky tvé neuvíznou, jestliže poběžíš, neklopýtneš

Přísloví 4,10-12

Cesta ke štěstí

David G. Myers, Ph.D
Cesta ke štěstí
Návrat, běžná cena 254 Kč
Naše sleva: 58 Kč
Vaše cena: 196 Kč

ks