Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

Věrohodné je to slovo: Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít.

2Tm 2,11 E
(Další citáty)

Oddělovač
éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za


Inspirováno:

Co dokáže nástroj v ruce Mistra

Je úžasné mít zdravé ruce, zdravé nohy, možnost si zasportovat, něco vymyslet nebo udělat pro radost sobě a druhým. Bůh nám dává tělo jako dar. Už jsme si na to asi zvykli a využíváme toho.

Naše tělo má ještě větší potenciál, ale my ho nedokážeme sami odhalit a potřebujeme v tom pomoc. („Pomoc“ není úplně to správné slovo. pomoc znamená, že já něco dokážu a Bůh dodělá jen kousek. Naše situace je taková, že nezvládneme nic a potřebujeme úplně zachránit, protože bez toho by náš život a naše tělo propadlo úplné zkáze. Ta záchrana je v tom, že uvěříme v Krista)

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Svědectví Watchmana Nee

Watchman Nee
Svědectví Watchmana Nee
Proud, 50.00 Kč

ks

V rozvoji našeho potenciálu nám může pomoct Bůh, a to tím, že mu dáme sami sebe k dispozici jako nástroje. Podobně jako sportovec se dává k dispozici trenérovi, který z něho může udělat šampiona, nebo jako student důvěřuje svým učitelům a přijímá to, co mu říkají, tak i my se můžeme podávat Bohu, aby v nás, včetně našeho těla, rozvinul náš potenciál (který konec konců máme od něho). Potom z toho my, lidé okolo i sám Bůh budou mít ještě větší užitek a radost.

Bible říká, že pokud se člověk stane křesťanem, naše tělo se stává Božím chrámem, do kterého se nastěhuje Duch svatý („Nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého Ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha? Nevíte, že nejste sami svoji?“ 1. Korintským 6,19. „Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?“ 1. Korintským 3,16). Potom záleží na tom, kolik mu dáváme prostoru a nakolik se jím necháváme vést a proměňovat.

Jde vlastně o to, abychom byli dobrým nástrojem pod působením Ducha svatého. Na jedné straně je pro nás trochu těžké přijmout, že nejsme sami svoji. Jako bychom se nemohli sami svobodně rozhodovat. Podřízenost Bohu je ovšem jiného charakteru, než jak si to často představujeme. Bůh námi nekývá jako loutkami. Stále nám nechává plnou svobodu − i nepodřizovat se mu. Tím však okrádáme sami sebe.

Bůh dokáže dělat velké věci s těmi, kdo se mu dají k dispozici jako nástroje. Zkusme si představit personifikované pero. Ono se vtlačí do ruky umělci, který jím umí krásně psát a kreslit. Pero samo nic nedokáže, teprve až se dostane do ruky umělce, tak vznikají nádherné věci. Lidé potom neobdivují pero, ale umělce. Tak se můžeme stávat nástroji k Boží slávě. My ovšem máme pořád tendenci se na tom nějak přiživovat, že my jsme přece to pero, které psalo − jako by Bůh bez nás nic nezmohl. Ale největší obdiv patří Umělci Bohu.

„Nepropůjčujte své údy za nástroje nepravosti, ale vydejte sami sebe Bohu jako ti, kteří byli mrtví, a ožili, a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti“ (Římanům 6,13).

Jan Vopalecký, červen 2020

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (2)
 Dal mi nový impuls. (1)
 Dávám mu za pravdu. (1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Svědectví Watchmana Nee

Watchman Nee
Svědectví Watchmana Nee
Proud, 50.00 Kč

ks

A to jste někteří byli. Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. 12 `Všechno je mi dovoleno´ − ano, ale ne všechno prospívá. `Všechno je mi dovoleno´ − ano, ale ničím se nedám zotročit. 13 Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo; Bůh však jednou učiní konec obojímu. Tělo však není pro smilstvo, nýbrž pro Pána, a Pán pro tělo. 14 Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. 15 Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Mám tedy z údů Kristových učinit údy nevěstky? Rozhodně ne! 16 Což nevíte, že kdo se oddá nevěstce, je s ní jedno tělo? Je přece řečeno `budou ti dva jedno tělo´. 17 Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. 18 Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu. 19 Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! 20 Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.

1. Korintským 6,11-20


Jsi úžasný

M. Lucado
Jsi úžasný
Návrat, běžná cena 250 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 245 Kč

ks