Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu
 


------

Citát z Bible:

Ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.

2K 12,9 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Zajímavé články


Do nového kroku
Máme nejistotu, obáváme se, jaké to bude? Pokud nejdeme proti svědomí, udělejme první krok a Bůh se vyjádří.

A co on?
Trápí nás, že ten druhý je lepší, má víc, má lepší podmínky? Zaměř se na to, co máš a naplno toho využij.

C. Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

D. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme

Obavy při vstupu do nové životní fáze

Znám situace, kdy člověk vykročí do nějaké nové životní fáze, například na studia, do nového zaměstnání nebo udělá krok směrem k novému vztahu, a po chvíli váhá, jestli udělal dobře. Buď se s tím někomu svěří, nebo se s tím vypořadává sám.

Jákob stál na sklonku života před rozhodnutím, zda odejít do Egypta. Na jedné straně ho tam ohromně přitahovalo to, že se setká se svým milovaným synem Josefem, kterého dlouho oplakával jako rozsápaného divokou zvěří. Ale teď se dověděl, že žije a je velmi slavný, navíc ho tam naléhavě zval. Na druhé straně měl v paměti uloženo, jak smutně tam pohořel jeho děd Abraham, věděl, že jeho otci Izákovi Bůh výslovně řekl, aby do Egypta nechodil. − Oba, Abraham i Izák šli do Egypta v době hladu, aby tam snáze přežili. A on Jákob se tam chystá také v době hladu, krutějšího, než za jeho předků. Může tam jít?

Jeho synové příběhy předků nepochybně znali a já si teď zkouším představit, jak napjatě čekají na otcovo rozhodnutí. „Půjdu!“ rozhodl nakonec.

Na hranicích zaslíbené země se zastaví a přináší Bohu oběti. Co myslíte, že jimi chtěl vyjádřit?

Té noci se mu ukazuje Bůh a přináší mu obrovskou úlevu: „Neboj se jít do Egypta, já půjdu s tebou, tam rozmnožím tvé potomstvo, tam se setkáš s Josefem.“

Známe taková ujištění? Čekáme je, když podnikáme kroky nějakým novým směrem? Jak reagujeme, když nám je neschválí?

Stejně jako Jákob musíme často napřed vyjít, udělat první krok ve víře do nejistoty, a teprve potom přichází Boží ujištění. Dokud váháme, jen se rozmýšlíme a neuděláme nějaký krok, Bůh mlčí. Nerozhodné, kteří chtějí všechno dělat na jistotu, Bůh nechává spoléhat na jejich jistoty. Chce, abychom mu důvěřovali, i když nemáme jeho bezprostřední reakci, a vyšli. Však on se ozve včas.

Jan Vopalecky, říjen 2018


Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls. (1)
 Dávám mu za pravdu. (1)
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
------

  Napište svůj názor.

www.ethos.cz/potvrzeni-noveho-kroku.php

Nákupem knih podpoříte tento web.

Putování za celistvostí v Kristu

Signa Bodishbaughová
Putování za celistvostí v Kristu
Návrat, běžná cena 250 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 243 Kč

ks