Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


------

Citát z Bible:

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.

Ko 3,16 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme


Modlete se za

Jak se Jákob dral o požehnání

Získat požehnání? Jde o okamžiky!

Jákob od mládí věděl, co chce, a pořád o tom přemýšlel: Jak získat požehnání, na které měl nárok spíš jeho bratr Ezau, protože byl prvorozený. Jednou se naskytla příležitost. Ezau přiběhl hladový domů a říká Jákobovi, který měl po ruce čočkovou polévku: „Dej mi to, mám obrovský hlad!“ − Jákob zřejmě neustále vyhlížel příležitost, teď vystihl okamžik a říká: „Dám ti to za prvorozenství!“ Ezau mávl rukou, nač že mu je prvorozenství, když stejně za chvíli umře hlady − a prvorozenství mu prodal.

Po nějaké době si otec Izák zavolal Ezaua a požádal ho, aby mu připravil slavnostní jídlo, že mu dá životní požehnání. Jákob − tentokrát ve spolupráci s matkou Rebekou − zase vystihl okamžik, bleskově z obyčejného kůzlete připravil výbornou večeři, přinesl ji otci a on mu požehnal. Připadá mi, že Jákob nedělal nic jiného, než se pořád motal doma, nic moc nedělal a jen číhal, kdy a jak získat požehnání.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Zapomenutý příkaz: Buďte svatí

W. MacDonald
Zapomenutý příkaz: Buďte svatí
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 13 Kč
Vaše cena: 177 Kč

ks

Když se Jákob po mnoha letech vracel ze služby v Pádán, pustil se s ním v noci do zápasu nějaký muž, o kterém Jákob tušil, že má něco společného se samým Hospodinem. Dnes tomu asi nerozumíme, ale prostě se prali. Najednou ten neznámý muž říká: „Pusť mě, už musím jít!“ A Jákob znovu vystihl příležitost a okamžitě říká: „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš!“ Tak dostal požehnání.

Skoro bychom řekli, že Jákob druhé až vydíral, aby získal požehnání. Tolik mu na tom záleželo! Věděl, že Boží požehnání, Boží dobro, které bude doprovázet celý život jeho samého i celé jeho potomstvo, je něco, co má obrovskou hodnotu, a kvůli čemu obětoval jídlo, léta ve vyhnanství i zdraví.

Máme něco, o čem pořád přemýšlíme, jak to získat, jak toho získat víc, a každé sebemenší příležitosti okamžitě využijeme? Co je to v našem případě. Peníze, lajky na facebooku, vzhled, pověst − nebo dobro od samého Boha?

Zajímavé je setkání Jákoba s Ezauem po mnoha letech, které strávil u strýce Lábana. Jákob jen opatrně Ezauovi představuje své ženy a děti jako projev Hospodinova požehnání (které bratrovi ukradl). Ezau jako by tomu nerozuměl. „Kdo jsou ti lidé? Co to znamená?“ Když mu to Jákob vysvětlil, Ezau mu nabízí, že mu nechá své „vojáky“ jako ochranu, ale on že už musí kamsi jít. Když je však Jákob obklopen Božím požehnáním, nepotřebuje vojáky. Z této kapitoly vysvítá, že Ezau Božímu požehnání snad ani nerozuměl, zato Jákob o ně stál a i přes mnoho bolestí byl jeho život naplněný Božím požehnáním.

A co my?

Říkáme, že nám jde o požehnání doma, ve sboru, osobně, ale není to tak, že si ho během dne kolikrát necháme upláchnout, protože něčemu „chvilku“ věnujeme větší pozornost? A Boží požehnání a příležitosti nám unikají mezi prsty.

Možná také proto máme tak málo duchovních dobrodružství, málo vítězných modliteb, málo lidí ve sboru, málo prožíváme Krista − prostě proto, že přednost dáváme jiným věcem. Jako Ezau

Jan Vopalecký, říjen 2018

Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu. (1)
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
  Napište svůj názor.
------


  Kam dál:

Silné zážitky s Bohem

Máte rádi adrenalinové zážitky? Někdy se nám náš křesťanský život zdá obyčejný, nudný, rutinní, my ...

Úleva při nesení odpovědnosti

Je skvělé, když někdo vnímá svou odpovědnost a snaží se dělat vše, jak by dělat měl. Dostát své zodpovědnosti ...

 

  Doporučujeme:

Biblický komentář ke Starému zákonu (800 Kč)

Nedávno vyšel biblický komentář ke všem knihám Starého zákona. Je ti sice tlustá kniha, po které odborník sahá, když p ...

 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Zapomenutý příkaz: Buďte svatí

W. MacDonald
Zapomenutý příkaz: Buďte svatí
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 13 Kč
Vaše cena: 177 Kč

ks