Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

8  Mojžíš a Áron byli přivedeni zpět k faraónovi. Ten jim řekl: "Nuže, služte Hospodinu, svému Bohu. Kdo všechno má jít?" 9  Mojžíš odvětil: "Půjdeme se svou mládeží i se starci, půjdeme se svými syny i dcerami, se svým bravem i skotem, neboť máme slavnost Hospodinovu." 10  Farao jim však řekl: "To tak! Myslíte si, že Hospodin bude s vámi, když vás propustím s dětmi? To jste si zamanuli špatnou věc. 11  Kdepak! Vy muži si jděte a služte Hospodinu, když o to tak stojíte." A vyhnali je od faraóna.

2M 10,8-11 E
(Další citáty)
Doporučujeme články


Mezi dvěma ženami

Snacha a tchyně . .


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Děti chodí pomalu a u všeho se zdržují

Procházky s dětmi jsou fantastické! Kde jinde si s nimi tak dobře povykládáte? I když to všechno dlouho trvá... A často to je poučením i pro mě.


Kdyby žena věděla, co muž prožívá

Muž potřebuje, aby mu žena projevovala úctu, tak si ho udrží! Žena potřebuje mužovu lásku − a opravdová láska je oběť!


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Poslouchejte na Spotify

Inspirováno:

Jak se Jákob dral o požehnání

Získat požehnání? Jde o okamžiky!

Jákob od mládí věděl, co chce, a pořád o tom přemýšlel: Jak získat požehnání, na které měl nárok spíš jeho bratr Ezau, protože byl prvorozený. Jednou se naskytla příležitost. Ezau přiběhl hladový domů a říká Jákobovi, který měl po ruce čočkovou polévku: „Dej mi to, mám obrovský hlad!“ − Jákob zřejmě neustále vyhlížel příležitost, teď vystihl okamžik a říká: „Dám ti to za prvorozenství!“ Ezau mávl rukou, nač že mu je prvorozenství, když stejně za chvíli umře hlady − a prvorozenství mu prodal.

Po nějaké době si otec Izák zavolal Ezaua a požádal ho, aby mu připravil slavnostní jídlo, že mu dá životní požehnání. Jákob − tentokrát ve spolupráci s matkou Rebekou − zase vystihl okamžik, bleskově z obyčejného kůzlete připravil výbornou večeři, přinesl ji otci a on mu požehnal. Připadá mi, že Jákob nedělal nic jiného, než se pořád motal doma, nic moc nedělal a jen číhal, kdy a jak získat požehnání.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Zapomenutý příkaz: Buďte svatí

W. MacDonald
Zapomenutý příkaz: Buďte svatí
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 13 Kč
Vaše cena: 177 Kč

ks

Když se Jákob po mnoha letech vracel ze služby v Pádán, pustil se s ním v noci do zápasu nějaký muž, o kterém Jákob tušil, že má něco společného se samým Hospodinem. Dnes tomu asi nerozumíme, ale prostě se prali. Najednou ten neznámý muž říká: „Pusť mě, už musím jít!“ A Jákob znovu vystihl příležitost a okamžitě říká: „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš!“ Tak dostal požehnání.

Skoro bychom řekli, že Jákob druhé až vydíral, aby získal požehnání. Tolik mu na tom záleželo! Věděl, že Boží požehnání, Boží dobro, které bude doprovázet celý život jeho samého i celé jeho potomstvo, je něco, co má obrovskou hodnotu, a kvůli čemu obětoval jídlo, léta ve vyhnanství i zdraví.

Máme něco, o čem pořád přemýšlíme, jak to získat, jak toho získat víc, a každé sebemenší příležitosti okamžitě využijeme? Co je to v našem případě. Peníze, lajky na facebooku, vzhled, pověst − nebo dobro od samého Boha?

Zajímavé je setkání Jákoba s Ezauem po mnoha letech, které strávil u strýce Lábana. Jákob jen opatrně Ezauovi představuje své ženy a děti jako projev Hospodinova požehnání (které bratrovi ukradl). Ezau jako by tomu nerozuměl. „Kdo jsou ti lidé? Co to znamená?“ Když mu to Jákob vysvětlil, Ezau mu nabízí, že mu nechá své „vojáky“ jako ochranu, ale on že už musí kamsi jít. Když je však Jákob obklopen Božím požehnáním, nepotřebuje vojáky. Z této kapitoly vysvítá, že Ezau Božímu požehnání snad ani nerozuměl, zato Jákob o ně stál a i přes mnoho bolestí byl jeho život naplněný Božím požehnáním.

A co my?

Říkáme, že nám jde o požehnání doma, ve sboru, osobně, ale není to tak, že si ho během dne kolikrát necháme upláchnout, protože něčemu „chvilku“ věnujeme větší pozornost? A Boží požehnání a příležitosti nám unikají mezi prsty.

Možná také proto máme tak málo duchovních dobrodružství, málo vítězných modliteb, málo lidí ve sboru, málo prožíváme Krista − prostě proto, že přednost dáváme jiným věcem. Jako Ezau

Jan Vopalecký, říjen 2018

Podobné články:

Nemáte svého boha, tak si ho najděte.
Obavy při vstupu do nové životní fáze
Na jistotu, nebo na důvěru

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls.(1)
 Dávám mu za pravdu.(2)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Zapomenutý příkaz: Buďte svatí

W. MacDonald
Zapomenutý příkaz: Buďte svatí
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 13 Kč
Vaše cena: 177 Kč

ks