Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu
 


------

Citát z Bible:

Ať jsou veselí a radují se z tebe všichni, kteří tě hledají; ať říkají stále: "Hospodin je velký" ti, kdo milují tvou spásu.

Ž 40,17 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Zajímavé články


Do nového kroku
Máme nejistotu, obáváme se, jaké to bude? Pokud nejdeme proti svědomí, udělejme první krok a Bůh se vyjádří.

A co on?
Trápí nás, že ten druhý je lepší, má víc, má lepší podmínky? Zaměř se na to, co máš a naplno toho využij.

C. Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

D. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme

Jak se Jákob dral o požehnání

Získat požehnání? Jde o okamžiky!

Jákob od mládí věděl, co chce, a pořád o tom přemýšlel: Jak získat požehnání, na které měl nárok spíš jeho bratr Ezau, protože byl prvorozený. Jednou se naskytla příležitost. Ezau přiběhl hladový domů a říká Jákobovi, který měl po ruce čočkovou polévku: „Dej mi to, mám obrovský hlad!“ − Jákob zřejmě neustále vyhlížel příležitost, teď vystihl okamžik a říká: „Dám ti to za prvorozenství!“ Ezau mávl rukou, nač že mu je prvorozenství, když stejně za chvíli umře hlady − a prvorozenství mu prodal.

Po nějaké době si otec Izák zavolal Ezaua a požádal ho, aby mu připravil slavnostní jídlo, že mu dá životní požehnání. Jákob − tentokrát ve spolupráci s matkou Rebekou − zase vystihl okamžik, bleskově z obyčejného kůzlete připravil výbornou večeři, přinesl ji otci a on mu požehnal. Připadá mi, že Jákob nedělal nic jiného, než se pořád motal doma, nic moc nedělal a jen číhal, kdy a jak získat požehnání.

Když se Jákob po mnoha letech vracel ze služby v Pádán, pustil se s ním v noci do zápasu nějaký muž, o kterém Jákob tušil, že má něco společného se samým Hospodinem. Dnes tomu asi nerozumíme, ale prostě se prali. Najednou ten neznámý muž říká: „Pusť mě, už musím jít!“ A Jákob znovu vystihl příležitost a okamžitě říká: „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš!“ Tak dostal požehnání.

Skoro bychom řekli, že Jákob druhé až vydíral, aby získal požehnání. Tolik mu na tom záleželo! Věděl, že Boží požehnání, Boží dobro, které bude doprovázet celý život jeho samého i celé jeho potomstvo, je něco, co má obrovskou hodnotu, a kvůli čemu obětoval jídlo, léta ve vyhnanství i zdraví.

Máme něco, o čem pořád přemýšlíme, jak to získat, jak toho získat víc, a každé sebemenší příležitosti okamžitě využijeme? Co je to v našem případě. Peníze, lajky na facebooku, vzhled, pověst − nebo dobro od samého Boha?

Zajímavé je setkání Jákoba s Ezauem po mnoha letech, které strávil u strýce Lábana. Jákob jen opatrně Ezauovi představuje své ženy a děti jako projev Hospodinova požehnání (které bratrovi ukradl). Ezau jako by tomu nerozuměl. „Kdo jsou ti lidé? Co to znamená?“ Když mu to Jákob vysvětlil, Ezau mu nabízí, že mu nechá své „vojáky“ jako ochranu, ale on že už musí kamsi jít. Když je však Jákob obklopen Božím požehnáním, nepotřebuje vojáky. Z této kapitoly vysvítá, že Ezau Božímu požehnání snad ani nerozuměl, zato Jákob o ně stál a i přes mnoho bolestí byl jeho život naplněný Božím požehnáním.

Leni − následující je související myšlenka, tu při svém hodnocení nezohledňuj.
Přeformulovat:

Jak jsme na tom my? Říkáme, že nám jde o požehnání doma, ve sboru, osobně, ale není to tak, že si ho během dne kolikrát necháme upláchnout, protože něčemu „chvilku“ věnujeme větší pozornost? A Boží požehnání a příležitosti nám unikají mezi prsty.
Je vedlejší, jestli tím dáváme najevo, že nám na požehnání nezáleží. Podstatné je, že ono je pro nás skutečně druhořadé.
A proto je tak málo duchovních dobrodružství, málo vítězných modliteb, málo lidí přichází do sboru, málo prožíváme Krista − prostě proto, že přednost dáváme jiným věcem − Jako Ezau

Jan Vopalecký, říjen 2018


Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
-------------

  Napište svůj názor.

www.ethos.cz/pozehnani-je-veci-okamziku.php

Nákupem knih podpoříte tento web.

Zapomenutý příkaz: Buďte svatí

William MacDonald
Zapomenutý příkaz: Buďte svatí
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 28 Kč
Vaše cena: 162 Kč

ks