Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad.

Př 29,25 E
(Další citáty)
Doporučujeme články


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Děti chodí pomalu a u všeho se zdržují

Procházky s dětmi jsou fantastické! Kde jinde si s nimi tak dobře povykládáte? I když to všechno dlouho trvá... A často to je poučením i pro mě.


Kdyby žena věděla, co muž prožívá

Muž potřebuje, aby mu žena projevovala úctu, tak si ho udrží! Žena potřebuje mužovu lásku − a opravdová láska je oběť!


K čemu je táta? − 1. část

Táto, děti potřebují tvůj čas, zájem, ujištění i tvé prohry. Nasávají tě všemi smysly. Jsi pro ně pevný bod, ať jsi jakýkoliv. Pak budou v dospělosti pevné.


Dítě nechce chodit do školy − bojí se

Proč se děti bojí školy? Co s tím mohou udělat rodiče, co škola? Komunikace školy a rodičů.


Své děti si ukrást nenecháme!

Nikdo konkrétní za to sice nemůže, ale lze sledovat faraonovské trendy − snahu odloudit děti od rodičů. Jak se rodiče mohou bránit, aby jim děti nebyly „ukradeny“?


Žena jako bohyně

Žena může být skvělá jako bohyně, ale muže nenaplní. To muž má naplňovat ženu − ale kde na to brát lásku, sílu, obsah?


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Sexuální výchova v rodině

Sexuální výchova je záležitost rodiny!

Přátelství a láska jsou aktuální témata pro děti už ve věku deseti dvanácti let. Některé do puberty přicházejí dříve nebo jsou víc orientované na sexualitu. Ostatní děti vedle nich působí spíš dětsky.
Děti, které se vyvíjejí normálně nebo s drobným zpožděním, to však mají jednodušší. V pubertě fyzický vývoj předbíhá úroveň duševní zralosti, což může vést k tomu, že děti dospívající dříve vlastně přijdou o část svého dětství, protože se už snaží držet krok se světem dospělých. Jsou více vystaveny nebezpečí, že budou navazovat vztahy nebo zkoušet sexuální jednání, kterého později (až emocionálně a duševně dozrají) litují. Zde záleží na prostředí a vlivech, kterým jsou vystaveny.

Ukradené dětství

Mnoho dětí je okrádáno o své dětství a to má fatální následky. Později se velmi pracně snaží aspoň kousek svého dětství a mládí dohnat v různých terapiích.

Takovým rodičům můžu jen doporučit, aby své děti nechali co nejdéle být dítětem. Až vyrostou, budou pak dospělými už po celý zbytek života.

Sexualizace a pornografie

Chraňte své dítě před sexualizovanými obrázky a vším, co podává lásku a sexualitu takovým způsobem, který neodpovídá vašim hodnotovým představám. Jako rodiny se musíme naučit s touto tématikou vypořádávat tak, aby to bylo pro naše děti prospěšné.

Počítač, který používají vaše děti, dejte na místo, kde každý, kdo jde kolem, vidí, co je právě na obrazovce. Nemohu tedy doporučit, když dáte teenagerovi do jeho pokoje vlastní televizi nebo počítač. A pokud jde o mobil, iPad atd. Opravdu ho desetileté nebo dvanáctileté děti potřebují? K čemu?


Informujte své děti ve věku deseti až čtrnácti let o nebezpečích a dopadech pornografie. Ukažte jim, jak se se sexualitou dělá velký byznys, a přitom je to největší projev lásky mezi dvěma lidmi. Řekněte svým dětem, že existují lidé závislí na sexu nebo že dokonce chorobně vymýšlejí nejzrůdnější způsoby, jak odhalovat své potřeby.

Připravte svého syna, svou dceru na možné problémové situace. Mělo by pro ně být samozřejmé, že obrazovku s pochybným nebo mládeži nevhodným obsahem okamžitě zavřou, nebo že odejdou odkudkoliv, kde se povaluje nebo ukazuje pornografický materiál.

Čím dříve vaše děti pochopí, že proti znečišťování svého vnitřního světa musí samy něco dělat, tím lépe. Čím lépe se naučí reagovat na vnitřní odpor proti čemukoliv nečistému, tím bude pro ně snazší se jasně vymezit v extrémních situacích.

Podporovat, co je dobré

Výchova neznamená především zakazovat to, co neodpovídá našim hodnotovým měřítkům, ale patří k ní hlavně to, abychom jim nabízeli pozitivní, smysluplný a konstruktivní obsah. Mnohokrát se také vyplatilo rozhodnutí rodičů, že svým dětem budou umožňovat, ba doporučovat účast na různých dětských a mládežnických táborech a pobytech. I když takové akce mohou znamenat značný zásah do rodinného rozpočtu, naše děti se tam naučí věci a navážou vztahy a přátelství, které penězi nezaplatíme.

Zdravá blízkost a odstup

Děti před pubertou potřebují blízkost a mnoho něhy, i když to nedávají vždy najevo nebo to dokonce nechtějí ani připustit. Často k tomu musíme vyhledávat nové formy: srdečné objetí, přátelský šťouchanec do zad, nebo něco jako masáž zad dodávají pocit blízkosti a bezpečí, vyjadřují přijetí a sounáležitost.

Mezi upjatostí a nestoudností

Časy se mění. Kyvadlo se přehouplo od prudérie a upjatosti na opačnou stranu: k nestoudnosti. Naše děti se setkávají se sexualitou všude kolem sebe, ta se často nabízí jako konzumní zboží nebo jako něco pro krátkodobý zážitek.

Nemůžeme mlčet k masívnímu posunu hodnot, musíme v našich rodinách reagovat. Jinak nás naše děti a mladí lidé nebudou vnímat. Naši mladí potřebují umět zdravě rozlišovat, co patří do intimní sféry a co patří na veřejnost. To bychom měli spolu se svými dětmi znovu objevovat.

Věrnost a odpovědnost

Ať se naše děti učí být ve vztazích korektní, spolehliví, věrní. Nechceme přece, aby je někdo jen využíval, dokud z toho má výhody, a je pustil k vodě.
Vedu své děti k tomu, aby stály za svými kamarády, i kdyby se tak mohly dostat do nepříjemné situace. Věrnost a odolnost, spolehlivost a schopnost obstát v konfliktu patří k tomu, co člověka činí schopným navazovat a udržet vztahy.

Vychovávat jako křesťan

Boží pokyny mají smysl pro všechny lidi, přinášejí naplnění a štěstí. Ony platí, ať se jimi řídíme nebo ne, stejně jako zákon přitažlivosti. Bůh vymyslel a zavedl manželství i sexualitu, a proto přinášejí Boží pokyny život a požehnání každému, kdo se jimi řídí.


Zkráceno, plné znění, tedy řadu dalších praktických tipů najdete v čísle 2013/3

Matka a lektorka Regula Lehmannová

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.(1)
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

Úlet civilizované holky

Vyprávění o cestě české holky do Sanitago de Compostela. ...

Úlet civilizované holky
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Slasti a strasti výchovy

Bruno + Yvonne Schwengelerovi
Slasti a strasti výchovy
Ethos, běžná cena 100 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 96 Kč

ks

Podobný článek:
Dospívajícím dopřát důvěru a svobodu