Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

Hospodin mu řekl: Projdi středem města, středem Jeruzaléma. Označíš značkou na čelech ty muže, kteří vzdychají a sténají nad všemi těmi ohavnostmi, které se uprostřed něho páchají.

Ez 9,4 E
(Další citáty)
Doporučujeme články


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Děti chodí pomalu a u všeho se zdržují

Procházky s dětmi jsou fantastické! Kde jinde si s nimi tak dobře povykládáte? I když to všechno dlouho trvá... A často to je poučením i pro mě.


Kdyby žena věděla, co muž prožívá

Muž potřebuje, aby mu žena projevovala úctu, tak si ho udrží! Žena potřebuje mužovu lásku − a opravdová láska je oběť!


K čemu je táta? − 1. část

Táto, děti potřebují tvůj čas, zájem, ujištění i tvé prohry. Nasávají tě všemi smysly. Jsi pro ně pevný bod, ať jsi jakýkoliv. Pak budou v dospělosti pevné.


Dítě nechce chodit do školy − bojí se

Proč se děti bojí školy? Co s tím mohou udělat rodiče, co škola? Komunikace školy a rodičů.


Své děti si ukrást nenecháme!

Nikdo konkrétní za to sice nemůže, ale lze sledovat faraonovské trendy − snahu odloudit děti od rodičů. Jak se rodiče mohou bránit, aby jim děti nebyly „ukradeny“?


Žena jako bohyně

Žena může být skvělá jako bohyně, ale muže nenaplní. To muž má naplňovat ženu − ale kde na to brát lásku, sílu, obsah?


Mezi dvěma ženami

Snacha a tchyně . .


Jsi dobrý příklad?

Dobrý osobní příklad je silnější magnet, než silná slova. Zvlášť, když je naším vzorem Ježíš. Ale následovat Ježíšův příklad je pořád málo!


Kyberšikana

Digitální média a jejich nebezpečí, facebook, twitter, kyberšikana, sebevražda Google počítače, televize, šikana


Co je hřích a jak se ho zbavit?

Tři nejčastější způsoby, jak se lidé snaží hříchu zbavit, jsou člověka spíš stahují níž a níž, Co tedy člověka osvobozuje?


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Trend: nenávidět sebe

Módní fenomén:
Zpochybňování pohlaví mladých lidí

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Stres - pokoj uprostřed nepokoje

Dawid Powlison
Stres - pokoj uprostřed nepokoje
Didasko, 35.00 Kč

ks

Transgender hnutí vyvolává u mladých lidí vzrušení. Tím, že si sami zpochybňují nebo popírají svoje pohlaví a pomocí hormonální terapie nebo operace je přizpůsobují pohlavní identitě, kterou právě pociťují. Tento nový trend sledují s obavami nejen „zbožní konzervativci“, ale i feministky (např. Alice Schwarzerová) nebo sekulární odborníci (mnichovský psychiatr pro mládež Alexander Korte). Nejzávažnější je na tom to, že se převážně jedná o mladistvé.

Děti a mladí lidé, kteří se ve svém těle cítí nepohodlně, nejsou fenoménem novým. Podle Americké školy pediatrů (ACP) byl výskyt sexuální dysforie u mladistvých donedávna velmi malý, přibližně pod jedním procentem a převažoval spíš u chlapců než u děvčat. To se však v poslední době zřetelně mění. Výskyt diagnózy sexuální dysforie se v posledních 10-15 letech v různých zemích zvýšil o 1000 až 4000 procent, přitom se v 80 procentech týká dívek.

Přehlíží se, že více než 80 procent takto pochybujících mladých lidí se podle statistik během dospívání sami od sebe se svým pohlavím „smíří“. Přesto se v německy mluvících zemích stále mladším dětem předepisují blokátory puberty, hormonální terapie nebo chirurgické zákroky. Ve Švýcarsku byla v letech 2018-2022 devíti děvčatům ve věku 10-14 let operativně odstraněna prsa.

Jako příčinu masivního nárůstu vidí odborníci především „sociální infekci“, psychiatr pro mládež Alexander Korte mluví v souvislosti se znejisťováním sexuální identity o modním dobovém fenoménu.

Vzrušení a nedostatečná identifikace s tvůrci rolí

Transgender je dnes módní, na mnoha mediálních platformách se o něm ofenzivně mluví a prosazuje se jako rychlé „řešení“ nebo projev svobody a sebeuplatnění. Skutečnost, že oslovuje především děvčata, vysvětluje curyšská psycholožka Barbara Beckerová mimo jiné tím, že změny v pubertě jsou u děvčat rozsáhlejší než u chlapců. Především změny hladiny estrogenu se na psychice projevují negativněji než testosteron u chlapců.

Jednou z největších výzev pro děvčata je vydržet, než se všechny změny dají do pohybu a než skutečně proběhnou. Dívky mohou přibývání na váze, růst prsou a změny postavy prožívat až „traumaticky“, může to u nich vyvolávat pocity, že ztratily nad svým tělem kontrolu.

Beckenbauer píše, že zejména citlivé, inteligentní a introvertní dívky se s touto proměnou vypořádávají komplexně a reaguji na to do jisté míry s pocitem, že do žádné z nabízených rolí nepatří, a odmítají je.

Když se mladých žen zeptáte, proč se v určité životní fázi cítily ve svém těle nesvé, řada z nich uvádí, že se neidentifikovaly s těmi, kdo v jejich prostředí utvářeli role. Jiné mluví o negativních zkušenostech s chlapci nebo muži, a to má být důvod, proč si přejí samy být muži. Když se pak tato nejistota nebo zranění terapeuticky zpracuje, touha po jiném těle se u nich většinou vytratí.

Mnoha z nich se uleví, když nemusí podstupovat žádné hormonální nebo operativní změny. Jedna mladá žena ze Švýcarska, která řadu let žila jako chlapec, je dnes ráda, že nepodstoupila hormonální ani operativní tranzici. V anonymním rozhovoru říká: „Zjistila jsem, že problém není v mém těle, ale v tom, že nenávidím sama sebe.“ Od doby, kdy to překonala, žije ráda jako žena.

Drahocenný − a to platí!

Biblický přístup říká, že křesťan by se ke svému tělu i pohlaví měl stavět kladně a přijímat je vysloveně přátelsky. Bible bere člověka jako celek. Bůh stvořil člověka v obou pohlavích, tedy jako muže a ženu, obojí ke svému obrazu, a to je základem důstojnosti člověka, která není na ničem závislá a kterou nelze ztratit. Vnímám to jako prostředek záchrany, kdy člověk v hloubi své duše touží po lásce, přijetí a úplnosti.

Problémy s diskriminací a nespokojeností mnoha lidí nelze vyřešit popřením základních vědecky ověřených faktů nebo překroucením základní životní pravdy.

Oliver O`Donovan píše v knize Begotten or made? (Zplozen, nebo vyroben?): „Křesťané by měli vyznávat svou víru v přirozený řád jako v dobré Boží stvoření. Musíme si přírody vážit sama sebe, musíme se držet Božích zákonů a své jednání plánovat v souladu s nimi.“ Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Ne jako mnoho různých pohlaví. Co je biologicky dáno, je cenné a má svou vypovídací schopnost. Rozhodující je, abychom uznali, že Bůh při své velké kreativitě a rozmanitosti stvořil člověka jen jako muže a ženu.

Jak církev, tak společnost potřebujeme ne množství různých pohlaví, ale rozmanitost v rámci dvou pohlaví, muže a ženy. Uvědomujeme si, že existují lidé, u nichž je přiřazení a nalezení identity z fyzických nebo psychických důvodů obtížné. K takovým lidem přistupujeme s úctou a společně s nimi hledáme biblicky opodstatněné, schůdné cesty. Výjimky i zde potvrzují pravidlo a nemohou se stát pravidlem.

Smíření − i pro tělo

V Ježíši Kristu nám Bůh nabízí široké smíření: smíření s Bohem, s ostatními lidmi, se sebou samými a tedy také s vlastním tělem, o němž Bůh řekl, že je velmi dobré. To platí dodnes. Ubitý a znetvořený Ježíš na kříži nese ubohost všech, kteří uvízli v odmítnutí sebe sama, v nenávisti vůči sobě. Jeho údy byly probity proto, abychom se naučili své tělo a sebe sama jako celou osobnost přijímat z ruky nebeského Otce. Bůh nás přijal, jsme „správní“, i když se hlasy v nás a kolem nás snaží nám namluvit něco jiného. Ježíš dal svoje tělo, abychom měli pokoj, jeho ranami jsme byli uzdraveni (Izajáš 53).

Křesťan nepatří sám sobě

Transgender jako ideologie je mimo jiné projev životního postoje, který odmítá Boha jako nadřazenou autoritu. Feministka a historička Camille Paglia v kníze „Vamps and Tramps“ píše: „Tělo nám dal osud, ne Bůh. Máme plné právo na své tělo a můžeme si s ním dělat, co považujeme za správné.“

Zato apoštol Pavel to vidí jinak, píše: „Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!“ (1. Korintským 6,19).

To je nesmírně osvobozující. Nemusím definovat sám sebe, ale patřím někomu, mám hodnotu jako Boží obraz. Jako celá osobnost mám já i mé tělo i má sexualita cenu a vím, že Bůh mě miluje.

Regula Lehmanová, vdaná, čtyři děti,
Článek vyšel původně v newsletteru
„Forum integriertes Christsein“


Navazující článek (osobní příběh):

Narodili se v nesprávném těle

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

Zlomit pouta strachu

Co dělat, aby mě už nesvíral strach?Vynikající pomůcka pro ty, koho pronásleduje strach, kdo se často bojí a vlastně ...

Zlomit pouta strachu
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Stres - pokoj uprostřed nepokoje

Dawid Powlison
Stres - pokoj uprostřed nepokoje
Didasko, 35.00 Kč

ks


Povolání k zodpovědné svobodě

Lud Golz
Povolání k zodpovědné svobodě
Návrat, běžná cena 124 Kč
Naše sleva: 2 Kč
Vaše cena: 122 Kč

ks


Plavat proti proudu

Joni Eareckson Dada
Plavat proti proudu
Distributor, běžná cena 220 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 216 Kč

ks


Stres - pokoj uprostřed nepokoje

Dawid Powlison
Stres - pokoj uprostřed nepokoje
Didasko, 35.00 Kč

ks


Poslední šance

Tomáš Pala
Poslední šance
ALEF-Křesťanské sbory, běžná cena 120 Kč
Naše sleva: 12 Kč
Vaše cena: 108 Kč

ks


Zeď, skutečný příběh

Jana Vlčková, Daniel Lupton
Zeď, skutečný příběh
Návrat domů, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 8 Kč
Vaše cena: 182 Kč

ks


Znúdení v kulture zábavy

Winter Richard
Znúdení v kulture zábavy
Porta Libri, 147.00 Kč

ks