Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Poslouchejte na Spotify

Inspirováno:

Jaký máte životní vzor?

Když s něčím nevíte rady, je prima, když se můžete podívat, jak to dělají druzí, prostě když máte vzor, který můžete napodobovat.

Dnes bývá zvykem si své duševní vlastnictví chránit a obezřetně je prodávat, ale přesto existují vzory, příklady, podle kterých můžeme jednat neomezeně a dokonce je i šířit.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Vzdáleni živému Bohu

John Benton
Vzdáleni živému Bohu
Poutníkova četba, běžná cena 130 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 126 Kč

ks

Jednak nás Bůh stvořil ke svému obrazu − on sám je nám vzorem a my ho máme napodobovat − v jeho tvořivosti, nápaditosti, originalitě, ale také charakteru. Tak jsme byli stvořeni.

Mojžíš měl postavit pro Boha tady na zemi nějaké „bydlení“. Jak mělo vypadat? Bůh mu to popsal − má to být věrná kopie stánku, který je v nebi. Bůh ho Mojžíšovi ukázal a on ho postavil podle toho (Židům 8). Hleď, abys vše udělal podle vzoru, který jsi viděl na této hoře.

Když máme dobré vzory, tak se nám žije daleko lehčeji − prostě své vzory napodobujeme. Napodobovat Boha se nám moc nedaří, jsme nedokonalí a selháváme. Proto je také dobré dívat se na příklady lidí − ale nejdostupnějším dobrým vzorem je Ježíš, jeho máme napodobovat, jemu se máme podobat (Ř 8,29; 1J 2,6  Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. )

Mezilidské vzory

No a pak si máme být vzorem my lidé mezi sebou. Otec má být vzorem pro svou rodinu. Vlastně jím je, i když si to neuvědomuje nebo dokonce i když vzorem být nechce. Děti ho automaticky napodobují. To je velká šance, jak děti utvářet. Stačí žít tak, jak chci, aby žily moje děti, a to nejen naoko, nejen někdy, ale vždy, dokonce i když mě děti nevidí. Je-li otec cílevědomě příkladem, pak to motivuje i jeho ženu. Jednak si svého muže váží − a také ho v jeho postojích napodobuje a povzbuzuje k tomu své děti. Tak je možné dosáhnout toho, aby děti uvěřily v Boha, žily zbožně a v životě se osvědčily.

Také žena má být příkladem − pokud je její muž nevěřící, má ho svým chováním získat pro Krista. A určitě má být příkladem pro své děti. A učte své děti být příkladem druhým − kamarádům, spolužákům...

A vůbec všichni máme být vzorem pro druhé. A vždycky.

Jenda Vopalecký, září 2021

Podobný článek: Být dobrým příkladem

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.(3)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Vzdáleni živému Bohu

John Benton
Vzdáleni živému Bohu
Poutníkova četba, běžná cena 130 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 126 Kč

ks