Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
Inspirováno:

Jaký máte životní vzor?

Když s něčím nevíte rady, je prima, když se můžete podívat, jak to dělají druzí, prostě když máte vzor, který můžete napodobovat.

Dnes bývá zvykem si své duševní vlastnictví chránit a obezřetně je prodávat, ale přesto existují vzory, příklady, podle kterých můžeme jednat neomezeně a dokonce je i šířit.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Vzdáleni živému Bohu

John Benton
Vzdáleni živému Bohu
Poutníkova četba, běžná cena 130 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 126 Kč

ks

Jednak nás Bůh stvořil ke svému obrazu − on sám je nám vzorem a my ho máme napodobovat − v jeho tvořivosti, nápaditosti, originalitě, ale také charakteru. Tak jsme byli stvořeni.

Mojžíš měl postavit pro Boha tady na zemi nějaké „bydlení“. Jak mělo vypadat? Bůh mu to popsal − má to být věrná kopie stánku, který je v nebi. Bůh ho Mojžíšovi ukázal a on ho postavil podle toho (Židům 8). Hleď, abys vše udělal podle vzoru, který jsi viděl na této hoře.

Když máme dobré vzory, tak se nám žije daleko lehčeji − prostě své vzory napodobujeme. Napodobovat Boha se nám moc nedaří, jsme nedokonalí a selháváme. Proto je také dobré dívat se na příklady lidí − ale nejdostupnějším dobrým vzorem je Ježíš, jeho máme napodobovat, jemu se máme podobat (Ř 8,29; 1J 2,6  Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. )

Mezilidské vzory

No a pak si máme být vzorem my lidé mezi sebou. Otec má být vzorem pro svou rodinu. Vlastně jím je, i když si to neuvědomuje nebo dokonce i když vzorem být nechce. Děti ho automaticky napodobují. To je velká šance, jak děti utvářet. Stačí žít tak, jak chci, aby žily moje děti, a to nejen naoko, nejen někdy, ale vždy, dokonce i když mě děti nevidí. Je-li otec cílevědomě příkladem, pak to motivuje i jeho ženu. Jednak si svého muže váží − a také ho v jeho postojích napodobuje a povzbuzuje k tomu své děti. Tak je možné dosáhnout toho, aby děti uvěřily v Boha, žily zbožně a v životě se osvědčily.

Také žena má být příkladem − pokud je její muž nevěřící, má ho svým chováním získat pro Krista. A určitě má být příkladem pro své děti. A učte své děti být příkladem druhým − kamarádům, spolužákům...

A vůbec všichni máme být vzorem pro druhé. A vždycky.

Jenda Vopalecký, září 2021

Podobný článek: Být dobrým příkladem

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

Proč probuzení nepřichází

Autor je silná probuzenecká osobnost, který volá jednak k důslednému křesťanskému životu. Pokud ho nevedeme, pak ...

Proč probuzení nepřichází
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Vzdáleni živému Bohu

John Benton
Vzdáleni živému Bohu
Poutníkova četba, běžná cena 130 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 126 Kč

ks