Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Chodil mezi lidi

Sedět doma nám připadá bezpečnější a pohodlnější než chodit ven mezi lidi − a přitom dobře komunikovat s lidmi. A dnes je to jednoduché, protože se dá snadno komunikovat. A hlavně se dá snadno odstřihnout, odhlásit, když přijde něco, co se nám nelíbí nebo připadá nepohodlné.

Setkávat se osobně s lidmi je sice trochu riskantní, řada lidi se toho bojí, ale na druhou stranu má osobní setkání obrovský potenciál − seznámit se, sblížit se s lidmi tak, že to má dlouhodobé dopady.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Hranice

Cloud, Townsend
Hranice
Návrat domů, běžná cena 285 Kč
Naše sleva: 20 Kč
Vaše cena: 265 Kč

ks

Zvlášť lidé, kteří mají větší vliv, ať už v biblických dobách nebo dnes různí V. I. P. se většinou schovávají. Ale jeden z nich, judský král Jóšafat, sice normálně sídlil v bezpečí v Jeruzalémě, ale odhodlal se chodit mezi lidi. A asi to dělal jinak, než když dnes politici dělají volební kampaň. Vycházel mezi lidi, mluvil s nimi, osobně se s nimi seznamoval, stal se jedním z nich a především mu šlo o to, aby je přiváděl zpátky k jejich Bohu.

Jóšafat sídlil v Jeruzalémě. Pak zase vycházel mezi lid od Beer-šeby až k Efrajimskému pohoří a navracel je k Hospodinu, Bohu jejich otců. (2Pa 19,4)

Zřejmě to mělo obrovský vliv. Když zanedlouho přitáhli nepřátelé a schylovalo se k válce, celý národ stál jako jeden muž za králem, poslouchali ho na slovo, vždyť pro mnoho z nich to byl kamarád − a Bůh jim dopřál obrovské vítězství.

Pro mě je to impulsem neschovávat se doma, ale vyjít mezi lidi, povídat si s nimi, poslouchat jejich bolesti, ale také jim svěřovat své nitro a to vše může být způsob, jak vést lidi blíž k Bohu. Je to rozhodně silnější, než jen komunikovat zprostředkovaně přes tak skvělý vynález, jako je internet.

Jan Vopalecký, únor 2020, Jóšafat 3 (poslední)

Související články − Jóšafat:

To je s hříchem takový problém?
1. Odoláte špatnému příkladu?
2. Dodal si odvahy
3. Chodil mezi lidi

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

  Doporučujeme:

Nový život v rodině

Kniha je přehledná v tom, že jednotlivé odstavce jsou krátké. Kniha zabírá široké spektrum rodinného života: ...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Hranice

Cloud, Townsend
Hranice
Návrat domů, běžná cena 285 Kč
Naše sleva: 20 Kč
Vaše cena: 265 Kč

ks


Poutníkova cesta

John Bunyan
Poutníkova cesta
Didasko, běžná cena 360 Kč
Naše sleva: 25 Kč
Vaše cena: 335 Kč

ks