Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

8  Mojžíš a Áron byli přivedeni zpět k faraónovi. Ten jim řekl: "Nuže, služte Hospodinu, svému Bohu. Kdo všechno má jít?" 9  Mojžíš odvětil: "Půjdeme se svou mládeží i se starci, půjdeme se svými syny i dcerami, se svým bravem i skotem, neboť máme slavnost Hospodinovu." 10  Farao jim však řekl: "To tak! Myslíte si, že Hospodin bude s vámi, když vás propustím s dětmi? To jste si zamanuli špatnou věc. 11  Kdepak! Vy muži si jděte a služte Hospodinu, když o to tak stojíte." A vyhnali je od faraóna.

2M 10,8-11 E
(Další citáty)
Nejlepší články


Dítě nechce chodit do školy − bojí se

Proč se děti bojí školy? Co s tím mohou udělat rodiče, co škola? Komunikace školy a rodičů.


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Inspirováno:

Hromadit, nebo investovat

Sýpka, nebo pole?

Příběh o člověku, který se radoval z obrovské úrody a který proto začal stavět nové a větší sýpky, ukazuje, že jako lidé jsme častěji zaměřeni na hromadění toho, co jsme dostali.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Peníze až na druhém místě

Lloydbottom; Dayton
Peníze až na druhém místě
Návrat, běžná cena 210 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 206 Kč

ks

Moudřejší však je zaměřovat se na něco jiného − na pole. Na něm sice o své zásoby obilí jakoby přijdeme, protože tam se zrní ztratí, umře, ale jen tak můžeme získat další úrodu − i když je s tím spojena nějaká práce. Kdo nezaseje, nesklidí.

Na co se zaměřujete? Na sýpky, nebo na pole?

Co hromadíme, to sežerou moli, rez, oheň, inflace... Ale pokud investujeme správně, tedy ve prospěch Božího království, tomu Ježíš slibuje úrok ne v procentech, ale v násobcích! každý, kdo pro mé jméno opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole, získá stokrát více a obdrží za dědictví věčný život (Matouš 19,29).

Bůh je spolehlivější než trh.

Autor myšlenky: Daniel Pastirčák,
rozpracovali Ladislav Mikeš, Jan Vopalecký


Více krátkých myšlenek

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.(4)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Peníze až na druhém místě

Lloydbottom; Dayton
Peníze až na druhém místě
Návrat, běžná cena 210 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 206 Kč

ks