Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.

Ž 34,19 E
(Další citáty)
Doporučujeme články


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Děti chodí pomalu a u všeho se zdržují

Procházky s dětmi jsou fantastické! Kde jinde si s nimi tak dobře povykládáte? I když to všechno dlouho trvá... A často to je poučením i pro mě.


Kdyby žena věděla, co muž prožívá

Muž potřebuje, aby mu žena projevovala úctu, tak si ho udrží! Žena potřebuje mužovu lásku − a opravdová láska je oběť!


K čemu je táta? − 1. část

Táto, děti potřebují tvůj čas, zájem, ujištění i tvé prohry. Nasávají tě všemi smysly. Jsi pro ně pevný bod, ať jsi jakýkoliv. Pak budou v dospělosti pevné.


Dítě nechce chodit do školy − bojí se

Proč se děti bojí školy? Co s tím mohou udělat rodiče, co škola? Komunikace školy a rodičů.


Své děti si ukrást nenecháme!

Nikdo konkrétní za to sice nemůže, ale lze sledovat faraonovské trendy − snahu odloudit děti od rodičů. Jak se rodiče mohou bránit, aby jim děti nebyly „ukradeny“?


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Poslouchejte na Spotify

Inspirováno:

Čtyři opory, chcete-li zůstat stát a nespadnout

Jedna prodavačka mi povídala, co jsem do té doby nevěděl: Prodavači se ve škole učí, že musí v obchodě pořád stát! Musí být vidět, že jsou k dispozici připraveni okamžitě poradit, pomoct, obsloužit. Nesmí si sednout a vstávat, teprve až je zákazník ve dveřích! Vydržíte celý den stát?

Zůstat stát je někdy těžké? Své by vám mohli říct lidé, kteří mají potíže s rovnováhou? Co nám pomůže zachovat si stabilitu a klid, i když přijdou destabilizující prvky? Platí to ve sportu, nejen na bruslích nebo na hrazdě, ale i ve všedním životě, když musíme přejít po zledovatělém chodníku nebo zvládnout psychicky náročné situace. Hlavně zůstat stát a nespadnout!

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Tichý a pokorný

Dane Ortlund
Tichý a pokorný
Didasko, běžná cena 299 Kč
Naše sleva: 21 Kč
Vaše cena: 278 Kč

ks

Co znamená spadnout?

V životě potřebujeme stabilitu! Nechceme padat − nechceme být těmi, kdo selžou, zklamou, ztratí důvěru (zhřeší). Ano, když spadneme, můžeme vstát, dokonce zlomená noha se nám zahojí, ztracenou důvěru je možné obnovit, ale ta bolest, ostuda, tolik času, obětí!

Také Bible často vyzývá „Stůj!“, „Stůjte!“ Někdy sice ve smyslu „Zastav se!“, ale většinou nesedej si, neotáčej se, nelehej si! Tyto výzvy jsou často spojené s tím, abychom se nebáli. Kdo se bojí, ten se spíš někde krčí, ale my máme stát.

Co tedy máme dělat, co nám Bible radí, když jsme unavení, nemocní, zranění, když se třeba mylně domníváme, že nic nehrozí. Nebo když nás něco rozptýlí, naštve, odvede naši pozornost a my ztrácíme rovnováhu a padáme.

Co můžeme dělat, abychom zůstali stát?

Bible nabízí čtyři podněty

1. Mít se o co opřít

Do Efezu píše Pavel o duchovním boji a duchovní výzbroji. Je to možná nějaké kilo i nějaká starost na víc, ale naše duchovní výzbroj představuje oporu, která nám umožňuje, abychom se mohli vzepřít, mohli svést boj a přitom zůstali stát. Pavel klade důraz na to, že duchovní boj se vede ve stoje: Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. Stůjte tedy opásáni na bedrech pravdou, oblečeni... (Efezským 6,13-14)

2. Hájit si svobodu

Bible dává najevo, že Kristus nás osvobodil. Často se ozývá lež, že křesťanství není svoboda. Právě proto je třeba si tu svobodu od zákona i svobodu od hříchu hájit, abychom se nedostali do područí hříchu nebo vlastních vymyšlených pravidel. Vědomí, že jsme byli osvobozeni, je jeden z důvodů, proč stát ve víře. (K té svobodě nás Kristus osvobodil. Stůjte tedy pevně a nenechte se opět podrobit pod jho otroctví, Galatským 5,1). Člověk, který ztratí svobodu, je jako svázaný. I kdyby byl připoutaný ke kůlu, tak spíš visí! O takový postoj asi nestojíme!

3. Vědět, kdo jsme

K tomu, abychom vydrželi stát, nám pomůže, když si budeme připomínat, kdo jsme, a co nás čeká. Jsme Boží děti, ale ďábel se nás snaží shodit na zem − a sežrat, jako to dělá lev (1. Petrův 5,8-12). Jeho moc se dnes rozmáhá, ale zatím má postaveny hranice. My však vyhlížíme příchod našeho Pána Ježíše, který nás vezme k sobě a promění, abychom mu byli podobni (Filipským 3,20-4,1). Pak tady na světě všechny bariéry padnou (2. Tesalonickým 2,8+15), zlo se bude šířit a nebude mít žádné břehy.

Vědět, kdo jsem a rozumět své době znamená stát ve víře a je to pro nás motivací a posilou.

4. Nebýt sebejistý

Naše rovnováha a stabilita souvisí s tím, na co se právě zaměřujeme. Do Korintu napsal Pavel dlouhý dopis a nakonec je povzbuzuje: „Bděte, stůjte pevně ve víře, buďte stateční, buďte silní!“ Nesoustředěnost, „koukání po holkách“, nebo myslet si, že teď o nic nejde, to všechno jsou dobré způsoby, jak zavrávorat a spadnout. Naopak si máme uvědomovat, že na něčem záleží, že máme proč žít, že máme usilovat o to, k čemu nás Bůh volá.

Právě Korinťané měli blízko k tomu, že si mysleli: Já stojím, já jsem přece dlouhodobě stabilní... a Pavel je varuje, aby si v takové situaci dávali pozor!, aby nespadli (1. Korintským 10,12). Naší stabilitou není naše zkušenost nebo osvedčenost, ale sám Bůh. Poslední oporou tedy je být ve střehu!

Jan Vopalecký, prosinec 2020

Podobný článek:

Otřesitelné a neotřesitelné

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (2)
 Dal mi nový impuls.(2)
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Tichý a pokorný

Dane Ortlund
Tichý a pokorný
Didasko, běžná cena 299 Kč
Naše sleva: 21 Kč
Vaše cena: 278 Kč

ks


Biblický komentář k Novému zákonu

W. MacDonald
Biblický komentář k Novému zákonu
ALEF Křesťanské sbory, 800.00 Kč

ks


Zapomenutý příkaz: Buďte svatí

W. MacDonald
Zapomenutý příkaz: Buďte svatí
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 13 Kč
Vaše cena: 177 Kč

ks


Po každé ráně jsem trochu výš

W. W. Wiersbe
Po každé ráně jsem trochu výš
Didasko, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 11 Kč
Vaše cena: 179 Kč

ks