Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Poslouchejte na Spotify

Otřesitelné a neotřesitelné!

Asi se začnu víc dívat na zprávy. Čím dál víc se v nich dovídám, co všechno se mění nebo spíš hroutí. Momentálně jsou to trhy s energiemi a jejich dostupnost vůbec, cenzura internetu v Číně, bezpečnost v Evropě, kdoví jak to bude dál s Covidem...

Je to paradoxní, ale sledovat zprávy s Bibli v ruce je zážitek. Právě jsem tam četl, že Bůh se chystá (ještě jednou) zatřást zemí a dokonce i nebem. Víte proč?

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Robiť ťažké veci

Alex a Brett Harrison
Robiť ťažké veci
Kumrán sk, běžná cena 172 Kč
Naše sleva: 36 Kč
Vaše cena: 136 Kč

ks

Ten důvod je zvláštní: proto, aby zaměřil naši pozornost na to, co je neotřesitelné.

Když tedy vidíme, co všechno se mění a hroutí, nemusí nás to drtit, ale naopak zaměřit naši pozornost na to, co obstojí, co vydrží. Jak zajistit, aby mé úspory neztrácely na ceně? Mám koupit bitcoiny? Nemovitosti? Na ty nemám. A pokud jde o svobodu, zdraví, to nejsem schopen zaručit sobě ani svým nejbližším. Na co se tedy zaměřit?

Co je neotřesitelné?

Bible mluví o neotřesitelném království. To je celý státní útvar, jeho lidé, systém, ekonomika − to všechno je neotřesitelné, neporazitelné − a bude to zřejmě trvat tisíc let (Zjevení 20). Ale na to, aby bylo nastoleno, nestačí naše politická ani jiná angažovanost. Toto království nastolí sám Bůh, nevznikne lidským snažením, lidskýma rukama (Daniel 2,45).

Toto neotřesitelné království však není pro nás nedostupné: „Projevujme proto vděčnost, že přijímáme neotřesitelné království, a s ní přinášejme Bohu jemu příjemnou službu“ (Židům 12,28). Přijímáme ho vírou v Krista a v jeho slovo a znovuzrozenímNenarodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit do Božího království. (J 3,5)
Vždyť jste se znovu narodili ne z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a na věčnost zůstávající slovo Boží.(1. Petrův 1,31)
.

Až se vám bude třást půda pod nohama, možná se roztřesete i vy sami, připomeňte si, že patříme do neotřesitelného království.

Jan Vopalecký, leden 2022

Podobný článek:

Jak zůstat stát a obstát

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Robiť ťažké veci

Alex a Brett Harrison
Robiť ťažké veci
Kumrán sk, běžná cena 172 Kč
Naše sleva: 36 Kč
Vaše cena: 136 Kč

ks


Deset dívek, které zajímala pravda

I. Howatová
Deset dívek, které zajímala pravda
Didasko, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 186 Kč

ks


Očekávat Pánův příchod

Ján Ostrolucký
Očekávat Pánův příchod
Křesťanský sbor Kunčičky, běžná cena 180 Kč
Naše sleva: 2 Kč
Vaše cena: 178 Kč

ks