Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(4 min.)


Oddělovač

Citát z Bible:

Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.

1Tm 6,10 E
(Další citáty)
Doporučujeme články


K čemu je táta? − 1. část

Táto, děti potřebují tvůj čas, zájem, ujištění i tvé prohry. Nasávají tě všemi smysly. Jsi pro ně pevný bod, ať jsi jakýkoliv. Pak budou v dospělosti pevné.


Dítě nechce chodit do školy − bojí se

Proč se děti bojí školy? Co s tím mohou udělat rodiče, co škola? Komunikace školy a rodičů.


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Své děti si ukrást nenecháme!

Nikdo konkrétní za to sice nemůže, ale lze sledovat faraonovské trendy − snahu odloudit děti od rodičů. Jak se rodiče mohou bránit, aby jim děti nebyly „ukradeny“?


Žena jako bohyně

Žena může být skvělá jako bohyně, ale muže nenaplní. To muž má naplňovat ženu − ale kde na to brát lásku, sílu, obsah?


Mezi dvěma ženami

Snacha a tchyně . .


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Všechno jasně komunikovat

B. Všechno jasně komunikovat

Jestliže tedy máme soudržný tým vedoucích popsaný v bodě A, je dále třeba, aby všichni zastávali stejné hodnoty, aby uměli vyjádřit společné priority a také čím se liší od konkurence.

Především je důležité, aby celý tým vedoucích byli zajedno v základních hodnotách. Toho se dosáhne, že o tom budou mluvit a shodnou se natolik, že nikdo z podřízených nepozná jakýkoli rozdíl mezi nimi v tom, jaké jsou základní hodnoty a směr dané organizace. Tuto jednotu musí spontánně vysílat v těchto následujících klíčových oblastech. Doplnil jsem si sem biblické verše, které jsou odpovědí v případě, že se jedná o církev

1. Proč existujeme? Ef 4,1
2. Jak se chováme? 1P 2,15
3. Co děláme? Ko 1,28
4. Jak se nám to podaří? 1P 3,1; Mt 28,19
5. Co je teď nejdůležitější? J 15,4
6. Kdo má co udělat? Ef 4,11-16

Při hledání odpovědí se ukáže, jak je potřebné, aby daný tým vedoucích byl opravdu soudržný. Nejde o to, abychom měli nějaké otřelé slogany ani nemusíme dlouho ztrácet čas hledáním a leštěním dokonalých odpovědí. Klíčové je to, aby se na nich všichni členové týmu dokázali naprosto shodnout, před sebou navzájem a také při pohledu zvenčí.

1. Proč existujeme?

Umět vysvětlit, proč jsme byli založeni, proč jsme vznikli. To nám pomůže, abychom časem někam neodbočili. A formulovat to tak, by zaměstnanci (členové, stoupenci...) věděli, proč ráno nezůstat v posteli, ale vstát a angažovat se ve prospěch své organizace.

Je problém, pokud vedení neumí formulovat důvod a cíl své existence srozumitelně pro své zaměstnance.... S tím souvisí další problém, a to když udají jako smysl své existence boj proti něčemu. Pak se budou zmítat v hledání reakcí na dění kolem.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Krize mužství

Layneová, Leanne
Krize mužství
Návrat, běžná cena 195 Kč
Naše sleva: 6 Kč
Vaše cena: 189 Kč

ks

S nalezením a formulováním smyslu vlastní existence souvisí tři úskalí:

(1) Jakmile je napíšeme a vyhlásíme, neznamená to, že jsme hotovi. Popis smysl naší existence se bude upřesňovat pořád.

(2) Tento popis musí být pravdivý. Musí vyjadřovat, proč skutečně existujeme, ne nějaké touhy nebo plány.

(3) Popis smyslu naší existence nemůžeme zaměňovat s marketingem, s nějakým dojemným sloganem na billboardu. Pokud lidé uvnitř nebo vně organizace vidí, že tento popis smyslu neodpovídá skutečnosti, propadnou cynismu, budou si z toho dělat legraci − a smysl existence mizí v mlze.

V takových případech se vedení musí vrátit k základům a smysl své existence pravdivě formulovat a komunikovat dovnitř i vně.

2. Jak se chováme?

Naše chování souvisí s našimi hodnotami. Organizace nebo skupina, která důkladně rozpoznala hodnoty, na kterých stojí, a drží se jich, přitahuje ty správné zaměstnance a odhání ty, kteří se pro ni nehodí. Hledání nových lidí je pak úžasně snadné.

Těmito hodnotami může být tvořivost, dobré vztahy, zisk atd.

Ze všech hodnot jsou nejdůležitější ty, které se během času dlouhodobě nemění, to jsou jakoby vrozené základní hodnoty (core values). Jsou to hodnoty, které jsou pro organizaci typické, aniž by se o to snažila, vlastně ji popisují. Tyto hodnoty lze najít tím, že rozpoznáme (1) lidi, kteří ztělesňují to nejlepší v organizaci, a (2) lidi, kteří jsou sice schopní, ale vlastně bychom je nepostrádali, kdyby odešli. (3) Ty základní hodnoty musí ovšem splňovat celé vedení.

Aspirační hodnoty jsou hodnoty, kterých by organizace chtěla dosáhnout, ale zatím je nemá. Například si přeje, aby se zaměstnanci vedle základních hodnot navíc začali chovat určitým způsobem.

Náhodné hodnoty vznikají samovolně časem, aniž by o ně někdo usiloval. Je třeba dbát, aby to nevedlo k zajetým kolejím, ze kterých se těžko vystupuje a mění věci výraznějším způsobem.

3. Co děláme?

Na to je snadná odpověď. A musí být jednoduchá, stručná, bez květnatých slov. Jednou dvěma větami popište, co děláte. Je však důležité, aby popis byl stejný ze strany všech v týmu vedoucích. Pokud není, je třeba se na tom shodnout.

4. Jak se nám to podaří

5. Co je teď nejdůležitější?

6. Kdo má co udělat?

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

Vzorec moudrosti: Řád - zmatek - obnovený řád

Autor objevuje obecný vzorec, který platí pro společnost, duchovní směry a vůbec všechno. Tento řád lze objevit ...

Vzorec moudrosti: Řád - zmatek - obnovený řád
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Krize mužství

Layneová, Leanne
Krize mužství
Návrat, běžná cena 195 Kč
Naše sleva: 6 Kč
Vaše cena: 189 Kč

ks


Nejdůležitější konkurenční výhoda

Patrick Lencioni
Nejdůležitější konkurenční výhoda
Porta Libri, 349.00 Kč

ks