Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Poslouchejte na Spotify

Inspirováno:

Vypravujte jim o svém Bohu

Stál jsem na zastávce autobusu a díval se na lidi, kteří tam čekali. Stáli a hleděli − smutně hleděli. Nikdo nic neříkal.

Později jsem si na ty jejich výrazy tváře znovu vzpomněl a položil jsem si otázku, proč jsem jim nic neřekl? Ale hned jsem se uchlácholil: „Co bych měl říkat? Všichni byli ve svém světě a nezajímalo by je, kdybych se jich na něco vyptával nebo sám něco říkal.“

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Na otci záleží

Leman K.
Na otci záleží
Návrat domů, běžná cena 230 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 225 Kč

ks

Když jsem přece jen někdy začal něco říkat, jejich první reakce bylo nadávání − na politiku, na drahotu, na zdraví, na všechno...

Dnes ráno jsem četl Žalm 9,2: „Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám chválu, o všech divuplných činech tvých chci vypravovat.

Hele, to je odpověď, o čem se s těmi lidmi bavit! Když se jako křesťan ohlédnu do svého života, měl bych o čem vypravovat, mám proč vzdávat Bohu chválu. A já si to nechávám pro sebe!

A to je můj podnět i pro vás. Zkuste si povzpomínat, co Bůh udělal ve vašem životě, a až nastane situace, kdy člověk normálně neví, co říct, tak proč jim nepopovídat o tom, co s vámi udělal Bůh.

Podobné biblické impulsy:

Ani ve stáří a šedinách mě, Bože, neopouštěj, dokud neseznámím toto pokolení se skutky tvé paže a s tvou bohatýrskou silou všechny, kteří přijdou. Žalm 71,18

Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal. (Vyprávěni o tom, co Bůh dělá, je povzbuzení i pro věřící lidi).Žalm 66,16

Když (Ježíš) vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl být s ním. Ale Ježíš mu to nedovolil a řekl: „Jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval.“ Ten člověk odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš; a všichni se divili.Marek 5,18-20

Jan Vopalecký, červen 2022

Podobné články:

Nemlčte o tom, co považujete za důležité!

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls.(1)
 Dávám mu za pravdu.(2)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

Vzorec moudrosti: Řád - zmatek - obnovený řád

Autor objevuje obecný vzorec, který platí pro společnost, duchovní směry a vůbec všechno. Tento řád lze objevit ...

Vzorec moudrosti: Řád - zmatek - obnovený řád
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Na otci záleží

Leman K.
Na otci záleží
Návrat domů, běžná cena 230 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 225 Kč

ks


Svět, ve kterém žijeme

T. Pala
Svět, ve kterém žijeme
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 160 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 155 Kč

ks