Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.

J 14,21 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se zaChodil mezi lidi

Sedět doma nám připadá bezpečnější a pohodlnější než chodit ven mezi lidi − a přitom dobře komunikovat s lidmi. A dnes je to jednoduché, protože se dá snadno komunikovat. A hlavně se dá snadno odstřihnout, odhlásit, když přijde něco, co se nám nelíbí nebo připadá nepohodlné.

Setkávat se osobně s lidmi je sice trochu riskantní, řada lidi se toho bojí, ale na druhou stranu má osobní setkání obrovský potenciál − seznámit se, sblížit se s lidmi tak, že to má dlouhodobé dopady.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Hranice

Cloud, Townsend
Hranice
Návrat domů, běžná cena 285 Kč
Naše sleva: 20 Kč
Vaše cena: 265 Kč

ks

Zvlášť lidé, kteří mají větší vliv, ať už v biblických dobách nebo dnes různí V. I. P. se většinou schovávají. Ale jeden z nich, judský král Jóšafat, sice normálně sídlil v bezpečí v Jeruzalémě, ale odhodlal se chodit mezi lidi. A asi to dělal jinak, než když dnes politici dělají volební kampaň. Vycházel mezi lidi, mluvil s nimi, osobně se s nimi seznamoval, stal se jedním z nich a především mu šlo o to, aby je přiváděl zpátky k jejich Bohu.

Jóšafat sídlil v Jeruzalémě. Pak zase vycházel mezi lid od Beer-šeby až k Efrajimskému pohoří a navracel je k Hospodinu, Bohu jejich otců. (2Pa 19,4)

Zřejmě to mělo obrovský vliv. Když zanedlouho přitáhli nepřátelé a schylovalo se k válce, celý národ stál jako jeden muž za králem, poslouchali ho na slovo, vždyť pro mnoho z nich to byl kamarád − a Bůh jim dopřál obrovské vítězství.

Pro mě je to impulsem neschovávat se doma, ale vyjít mezi lidi, povídat si s nimi, poslouchat jejich bolesti, ale také jim svěřovat své nitro a to vše může být způsob, jak vést lidi blíž k Bohu. Je to rozhodně silnější, než jen komunikovat zprostředkovaně přes tak skvělý vynález, jako je internet.

Jan Vopalecký, únor 2020, Jóšafat 3 (poslední)

Související články − Jóšafat:

To je s hříchem takový problém?
1. Odoláte špatnému příkladu?
2. Dodal si odvahy
3. Chodil mezi lidi

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

 

  Doporučujeme:

Pastýřem dětského srdce

Není pravda, že děti dnes potřebují především výprask, i když trest má ve výchově své místo. Dnes − ...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Hranice

Cloud, Townsend
Hranice
Návrat domů, běžná cena 285 Kč
Naše sleva: 20 Kč
Vaše cena: 265 Kč

ks


Poutníkova cesta

John Bunyan
Poutníkova cesta
Didasko, běžná cena 360 Kč
Naše sleva: 25 Kč
Vaše cena: 335 Kč

ks