Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený.

Ko 4,5 E
(Další citáty)
Doporučujeme články


Kdyby žena věděla, co muž prožívá

Muž potřebuje, aby mu žena projevovala úctu, tak si ho udrží! Žena potřebuje mužovu lásku − a opravdová láska je oběť!


K čemu je táta? − 1. část

Táto, děti potřebují tvůj čas, zájem, ujištění i tvé prohry. Nasávají tě všemi smysly. Jsi pro ně pevný bod, ať jsi jakýkoliv. Pak budou v dospělosti pevné.


Dítě nechce chodit do školy − bojí se

Proč se děti bojí školy? Co s tím mohou udělat rodiče, co škola? Komunikace školy a rodičů.


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Své děti si ukrást nenecháme!

Nikdo konkrétní za to sice nemůže, ale lze sledovat faraonovské trendy − snahu odloudit děti od rodičů. Jak se rodiče mohou bránit, aby jim děti nebyly „ukradeny“?


Žena jako bohyně

Žena může být skvělá jako bohyně, ale muže nenaplní. To muž má naplňovat ženu − ale kde na to brát lásku, sílu, obsah?


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Poslouchejte na Spotify

Hřích? Není problém!

Není, myslím, že v mnoha případech by se s ním dalo docela snadno skoncovat. Až se divím, že to někteří neudělali, když to vypadalo docela jednoduše.

Bible hodnotí řadu judských králů velmi pozitivně, píše, že dělali to, co je v Hospodinových očích správné. Často je u toho malý dodatek: „Avšak posvátná návrší neodstranili, lid dále obětoval a pálil na posvátných návrších kadidlo.“ Týká se to například králů Asy, Jóšafata, Jóaša, Amasjáše, Azarjáše (=Uziáše) nebo Jótama.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Evangelium Ježíše Krista

Paul Washer
Evangelium Ježíše Krista
Didasko, 55.00 Kč

ks

Je mi divné, že žádný z těchto králů nedokázal ta návrší zbořit, rozmetat, prostě zlikvidovat. U jeho jména by pak nemuselo být nějaké „ale“. Přece nemohlo být problém, aby král poslal pár chlapů a jednotlivé modlářské kapličky či křížky, nebo jakou to tehdy mělo podobu, nechal všechny zničit. Ale žádný z uvedených králů se k tomu neodhodlal. Kladu si otázku, proč asi?

Udělal to teprve až Chízkijáš, který je konečně nechal zbourat − nějakých 250 let poté, co je lidé zřejmě za vlády Jarobeáma I. postavili.

V dnešní době by neměl být problém zlikvidovat všechna ta pohanská, modlářská pohanská návrší, stačí pár bagrů a trochu odhodlanosti. V takové Albánii to před sedmdesáti lety dokázali.

A vy byste to dokázali?

Nejsou v našem životě také taková „návrší“? Hříchy, věci, možná i pravidelné činnosti, které se Bohu hnusí a kvůli kterým nás musí hodnotit: „Ale nevypořádal se s...“

Co by to mohlo být za hříchy? Zkusím teď některé vyjmenovat, možná se vás většinou netýkají, ale co kdyby? − Lhaní, ulívání peněz, závist, pomluvy, neochota odpustit, pohrdavá slova, nedůsledná práce, nečisté pohledy, různě časté návštěvy některých webů, nečistota v oblasti sexuality, tajné schůzky, o kterých víme, že jsou hříchem...

Možná se o těch věcech nikdo nedozví. Možná to nikomu nevadí, Možná se nám zdá, že to nikomu neubližuje. Ale my přitom cítíme, že jsme některých oblastech neschopní. Sami cítíme, že nemáme dostatečnou morální sílu něco říct, něco udělat − protože jsme poskvrnění, protože za našimi humny trpíme modlářské „posvátné návrší“. A nikomu jinému takové počínání nevyčítáme, protože mu „rozumíme“, tedy jsme na tom podobně jako on.

Co s tím?

Buldozer! Pár chlapů, dát jim pracovní příkaz, ať to zničí a zasejou tam trávu!

Co to znamená prakticky v našem případě? Především jednoznačné rozhodnutí, odhodlání být před Bohem čistý! Bez ohledu na to, co řeknou lidé. Je třeba se na sebe podívat trochu přísněji, řekl bych Božíma očima, už ne tak shovívavě, už nemůžeme přimhuřovat oči. Bude třeba vyčistit všechno, a k tomu je třeba špínu dobře vidět a správně ji rozpoznat.

K tomu, abychom se Bohu zalíbili, nestačí naše vlastní snaha ani pevná vůle. Právě kvůli tomu, aby existovala šance všechno ve svém životě vyčistit a žít bez nějakých „ale“, přišel Kristus a nechal se místo nás nespravedlivě popravit. Když se před Bohem s důvěrou odvoláváme, že Kristus umřel místo nás, tak nejen že nám Bůh odpustí a přestane se na nás zlobit, ale zároveň je Kristus ta síla, ta moc, díky které je možné začít jinak a nevracet se k dřívějším hříchům a starému životnímu stylu.

Pane Ježíši Kriste, už toho o tobě hodně vím, ale teď mi jde o to, abys ze mě vymetl všechno nečisté, všechna ta „posvátná návrší“, která se ti protiví. Já sám se toho zbavit neumím, ale spoléhám na tvoji moc − vyčisti mě prosím. Vydávám svůj život tobě, ne nějaké sektě, nějakému guru, ale tobě, který jsi pro moji záchranu položil vlastní život. A že máš moc, vidím v tom, že jsi vstal z mrtvých. Nikomu menšímu bych svůj život nedal. Vše, co jsem a mám, patří tobě, zaplň mě, vezmi si mě jako nějaký nástroj, kterým bys mohl uskutečňovat své záměry. Vyčisti si mě, jsem tvůj, udržuj si mě v čistotě. Děkuji. Amen.

Možná se budete muset k podobné modlitbě vrátit několikrát. Možná poznáte, co všechno musíte spálit, zničit, za kým zajít a co komu říct. A pokaždé to půjde do větší hloubky. − Ale pokaždé se tím zbavíte další špíny a získáte větší přirozenou Boží moc.

Jan Vopalecký, leden 2020

Související články − Jóšafat:

To je s hříchem takový problém?
1. Odoláte špatnému příkladu?
2. Dodal si odvahy
3. Chodil mezi lidi

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.(2)
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

Finanční krize

Tuto knížku je dobré číst v době, kdy se máme dobře a jako by nám nic nechybělo. Připraví nás tím na finančně ...

Finanční krize
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Evangelium Ježíše Krista

Paul Washer
Evangelium Ježíše Krista
Didasko, 55.00 Kč

ks


Zapomenutý příkaz: Buďte svatí

W. MacDonald
Zapomenutý příkaz: Buďte svatí
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 13 Kč
Vaše cena: 177 Kč

ks


Vášeň a čistota

Elisabeth Elliotová
Vášeň a čistota
Didasko, běžná cena 269 Kč
Naše sleva: 8 Kč
Vaše cena: 261 Kč

ks