Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

Henoch věřil, a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal. Ještě než ho přijal, dostalo se Henochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení.

Źd 11,5 E
(Další citáty)
Doporučujeme články


Mezi dvěma ženami

Snacha a tchyně . .


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Děti chodí pomalu a u všeho se zdržují

Procházky s dětmi jsou fantastické! Kde jinde si s nimi tak dobře povykládáte? I když to všechno dlouho trvá... A často to je poučením i pro mě.


Kdyby žena věděla, co muž prožívá

Muž potřebuje, aby mu žena projevovala úctu, tak si ho udrží! Žena potřebuje mužovu lásku − a opravdová láska je oběť!


K čemu je táta? − 1. část

Táto, děti potřebují tvůj čas, zájem, ujištění i tvé prohry. Nasávají tě všemi smysly. Jsi pro ně pevný bod, ať jsi jakýkoliv. Pak budou v dospělosti pevné.


Dítě nechce chodit do školy − bojí se

Proč se děti bojí školy? Co s tím mohou udělat rodiče, co škola? Komunikace školy a rodičů.


Své děti si ukrást nenecháme!

Nikdo konkrétní za to sice nemůže, ale lze sledovat faraonovské trendy − snahu odloudit děti od rodičů. Jak se rodiče mohou bránit, aby jim děti nebyly „ukradeny“?


Žena jako bohyně

Žena může být skvělá jako bohyně, ale muže nenaplní. To muž má naplňovat ženu − ale kde na to brát lásku, sílu, obsah?


Jsi dobrý příklad?

Dobrý osobní příklad je silnější magnet, než silná slova. Zvlášť, když je naším vzorem Ježíš. Ale následovat Ježíšův příklad je pořád málo!


Kyberšikana

Digitální média a jejich nebezpečí, facebook, twitter, kyberšikana, sebevražda Google počítače, televize, šikana


Co je hřích a jak se ho zbavit?

Tři nejčastější způsoby, jak se lidé snaží hříchu zbavit, jsou člověka spíš stahují níž a níž, Co tedy člověka osvobozuje?


Co Bible rozumí pod pojmem svět

Svět může znamenat krásné Boží stvoření, nebo naopak ďáblem řízený systém, které spěje stále k horšímu a nakonec k Božímu trestu.


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

ChatGPT: Měl Adam pupeční šňůru?

Nemusíme se bát, že umělá inteligence bude konkurovat věčné inteligenci:

1. Rychlejší neznamená lepší
2. Umělé neznamená živé
3. Dočasné neznamená věčné

Umělá inteligence (AI = artificial intelligence) nenechává snad nikoho chladným. Pro výzkumné pracovníky je to něco jako ráj vědění, pro lidi zaměřené na finance je to jako leprikon s hrncem zlata na konci duhy a pro školáky je to skvělá věc, protože už nemusí dělat domácí úkoly sami!

V současné době téměř denně slyšíme o novém vývoji v oblasti umělé inteligence, která obrací řadu oblastí hospodářského a společenského života vzhůru nohama.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

12 způsobů, jak vás mění mobil

Tony Reinke
12 způsobů, jak vás mění mobil
Didasko, běžná cena 299 Kč
Naše sleva: 9 Kč
Vaše cena: 290 Kč

ks

Mladá generace („generace Alfa“) bude vyrůstat s umělou inteligencí a zažije jak pozitivní, tak negativní aspekty v každodenním životě.

Současné nadšení z umělé inteligence opět jasně ukazuje obrovský hlad po mimobiblické moudrosti. Možná má AI odpovědi na naše palčivé otázky − protože odpovědi Bible už zřejmě nejsou pro dnešního osvíceného člověka dostatečně široké.

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) je Chatbot (textový dialogový systém), jehož pomocí umělá inteligence komunikuje s uživatelem. Moderní technologii strojového učení využívá k vytváření odpovědí, které znějí přirozeně a jsou relevantní při běžné konverzaci.

Tyto programy jsou v současné době zavalovány nejabsurdnějšími otázkami a odpovědi na ně někdy vyvolávají velký údiv. Jeden novinář se například zeptal ChatGPT, zda Adam a Eva měli pupek.1) Ve zlomku vteřiny dostal odpověď, která ho ohromila:

„Vzhledem k tomu, že Adama a Evu podle biblického vyprávění stvořil přímo sám Bůh a nenarodili se tedy přirozeným rozmnožovacím procesem, není důvod se domnívat, že by měli pupek.“

Novinář to nenechal tak a ptal se chatbota dál: „A kde se tedy hromadily žmolky z jejich oblečení, jak se to stává nám?“ A ChatGPT napsal: „Adam a Eva byli biblické, ale nikoliv skutečné osoby.“

Jako křesťan můžu nad duchovní hloupostí umělé inteligence jen kroutit hlavou, ale nedivím se − „stroj“ může vyplivnout jen to, co do něho lidi dali. Odpovídá sice nadlidskou rychlostí, ale bez Boží moudrosti.

Nenechejme se tedy zastrašit domněle nepřekonatelnou genialitou technických vymožeností. Můžeme docela sebevědomě říct: „Před Biblí musí každá AI s trapným výrazem ve tváři vyklidit pole.“ Možná právě dnes, kdy se tolik mluví o AI, je ten správný čas, aby promluvili zastánci Bible − věčně platného, bezchybného a neomylného Božího slova. Dodejme si odvahy, abychom získali zdravé biblické sebevědomí.

V  souvislosti se vztahem mezi AI a Biblí jsou důležité tři aspekty:

1. Rychlejší neznamená lepší!

Čím to, že programy, jako je ChatGPT, jsou tak fascinující? Jedním z důvodů je rychlost. Během několika sekund či minut odpoví na velmi komplikované otázky, napíšou texty, složí písně. Wau! Lidstvo ještě pořádně netuší, co všechno s tím bude možné dokázat. Proto se na toto téma tolik mluví. Rychlost člověka dojímá a zároveň děsí.

O jednom z modelů AI na Univerzitě v Tel Avivu a na Univerzitě Ariel je známo, že dokáže překládat texty staré několik tisíc let napsané akkadsky klínovým písmem na hliněných tabulkách. Rozluštění takového písma normálně vyžaduje dlouholetou práci několika odborníků, ale s pomocí umělé inteligence může assyriologie při rozluštění těchto textů postupovat daleko rychleji. Jedná se o velmi složitou práci.

Rychlost je to, co nás křesťany tolik oslovuje. My bychom rádi měli boha, který nám plní přání. Ruku na srdce: Kolikrát si tajně přejeme, aby Bůh odpovídal na naše otázky a modlitby rychleji? Jak často jsme vystresovaní, zklamaní, když musíme být trpěliví? Kolikrát bychom si v krizi přáli rychlé, mimořádné znamení nebo zjevení Ducha? Připusťme si, že je pro nás těžké být trpěliví − když bychom se nejraději modlili: „Pane, dej mi prosím trpělivost, ale hned!“

Bůh nás přitom ve svém slově jednoznačně utěšuje: „Očekávání spravedlivých je radostné, kdežto naděje svévolníků přijde vniveč“ (Přísloví 10,28). O tuto radost bych v žádném případě nechtěl přijít! Je to naše výsada, že Bohu záleží na neustálém růstu jeho dětí. Pán Ježíš říká: „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic“ (Jan 15,5).

I dnešní vinař potřebuje trpělivost a um, aby dokázal vypěstovat velké hrozny. A já bych rád rostl a zrál právě tak. Sám Pán Ježíš se učil Písma a chodil do synagogy: „A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem“ (Lukáš 2,52).

V době ChatGPT jde o vědomé rozhodnutí trpělivě čekat na Boží odpovědi. K tomu bych chtěl povzbudit. Respektujme nejen Boží slovo ale také jeho načasování a proces zrání.

Také ve vztahu k Bibli je třeba si udělat čas, studovat, přemýšlet, modlit se a čekat. To je trnem v oku dnešní instantní společnosti, kdy jsme nervózní už jen přitom, než se nám ohřeje jídlo v mikrovlnce. Kdo by dnes chtěl ještě poslouchat hodinové kázání? Z bohoslužeb se stal jen zdroj několika krátkých impulsů, input, protože se při poslouchání nudíme a jsme netrpěliví. Nepřál bych si, aby mi jednou někdo vystavil vysvědčení jako v Židům 5,11: „O tom by bylo mnoho co mluvit, ale je těžké vám to vyložit, protože nejste ochotni slyšet.“

Je to trochu velikášské, když někdo chce Bibli přizpůsobit duchu dnešní doby! Boží slovo nestojí o to, abychom všechno snadno a rychle strávili. Věci je třeba dobře a dostatečně dlouho promýšlet a s duchovním rozhledem rozžvýkat. Některé otázky zůstávají otevřené dlouho, někdy i celý život. Tomuto trendu rychlosti se v našem životě, kdy stojíme o posvěcení, potřebujeme bránit. Naším úkolem jako křesťanů je usilovat o trpělivost (1. Timoteovi 6,11; Titovi 2,2).

Také všichni Ježíšovi učedníci potřebovali trpělivost a vytrvalost. To plyne z Lukáše 21, kdy Pán Ježíš varoval před svody a pronásledováním. Právě v době stále pokročilejších technologií stojí za to, abychom sledovali biblické vzory: „Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratří, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně“ (Jakub 5,10).

Přiznejme v modlitbě: „Pane Ježíši, akceptuji, že rychleji neznamená lépe. Pomoz mi prosím, abych ve své životní situaci byl trpělivý. Důvěřuji tvému časovému plánu a chci v tobě růst.“

2. Umělé neznamená živé!

V Žalmu 139,15 Bible říká: „Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země.“ Slovo „hněten“ lze přeložit také jako umělecky, zručně − to je pravý opak slova uměle. Díky Duchu svatému je každé Boží dítě živou duší. Ježíš Kristus je živá voda, je vzkříšený, je živé slovo. Proto je Bible důvěryhodná, je to plně autentické slovo Stvořitele, není to fake. „Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda“ (Jan 17,17).

Bible nepotřebuje něco napodobovat. Je trvalá, ve všem obstojí. Má věčnou autoritu a moc. Umělá inteligence je pouze nástroj, ale ne samostatná osobnost. Při úsilí rozvíjet spolupráci člověka a stroje, se pozornost zaměřuje na podporu vědců v jejich práci, ne jejich práci nahrazovat. ChatGPT se sice umí vyjadřovat mnoha jazyky a dokáže kohokoli kopírovat, ale nakonec je to jen napodobování, není to tvůrčí práce, není to Stvořitel. Proto ruce pryč od kázání, které napsal ChatGPT.

Kázání, biblické zamyšlení vznikají ze života, ze čtení Božího slova a z modlitby, ne z nashromážděných dat o nějakém biblickém úseku. Pokud si děláte starosti, že v budoucnu budete muset poslouchat kázání vyprodukované ChatGPT, pak vám můžu dát jeden tip: Čtěte intenzivně Bibli sami, věnujte se souvislostem toho, co učí. Potom pro vás bude snadné při poslouchání rozpoznat, že v takovém kázání něco nesedí. Čtení Bible je nejlepší obranou proti svodu. Potřebujeme lepší upevnění v poznání Bible.

Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil. Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. (Timoteovi 3,14-17)

Každý křesťan by měl poslouchat, zkoumat, rozpoznávat, posuzovat. To platilo už dávno před umělou inteligencí. Když budeme jenom sedět na židli, přikyvovat nebo slepě důvěřovat určitým lidem na křesťanské scéně, tak jsme na špatné cestě. Vyznejme v modlitbě: „Ježíši, věřím, že máš slova věčného života! Chci si pravidelně udělat čas, abych četl tvoje slovo. Dej mi prosím moudrost, abych rozuměl tomu, co čtu, a abych pak uměl rozlišovat správné od nesprávného.“

3. Dočasné neznamená věčné!

Možná jsme to tak ještě nevyjádřili, ale Bible je věčná inteligence. I když bude umělá inteligence v našem životě zabírat stále víc prostoru, je časově omezená.

Neboť všichni lidé jsou jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky (1. Petrův 1,24)
Věčně, Hospodine, stojí pevně v nebesích tvé slovo. (Žalm 119,98)

Ježíš potvrzuje slova ze žalmu, když říká: „Nebe a země pominou, ale má slova nepominou“ (Matouš 24,35).

Na tom, když získáváme vědomosti, není nic špatného a AI nám bude určitě v mnoha směrech velkou pomocí. Byli to právě křesťané, kteří vědu táhli a měnili tím svět . Poznali, že Bůh nám dal logiku, řád a smysl

Nedávno jsem k tomu četl velmi dobrou poznámku: „Jako Boží obraz platí pro nás výzva, abychom schopnosti a měřítka, která jsme od Boha dostali, využívali ve prospěch dobré umělé inteligence, a ne slepě podporovali směr, který může být problematický.“

Přesto musíme jako křesťané být stále podřízeni Bohu, studovat Bibli a také rozvíjet vědu. Naše vědění bude vždy jen dočasné, Bůh však zůstává věčný. On je původce všeho a všechno dovršuje. „Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu“ (Židům 12,1-2).

„Pane Ježíši, tvoje slovo zůstává navěky! Zbav mě prosím starostí, které mě přepadají, když vidím, jak se nade mnou roztahuje antikřesťanský systém. Pomoz mt zaměřovat pohled na to, co je věčné − na tebe. Chci ti věrně sloužit a ve svém okolí rozšiřovat tvoje jméno.“

Johannes Vogel,
nar. 1965, ženatý, 4 děti,
ředitel biblické školy, znalec Izraele.
S laskavým svolením přeloženo
ze švýcarského časopisu Ethos

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

12 způsobů, jak vás mění mobil

Tony Reinke
12 způsobů, jak vás mění mobil
Didasko, běžná cena 299 Kč
Naše sleva: 9 Kč
Vaše cena: 290 Kč

ks


12 způsobů, jak vás mění mobil

Tony Reinke
12 způsobů, jak vás mění mobil
Didasko, běžná cena 299 Kč
Naše sleva: 9 Kč
Vaše cena: 290 Kč

ks


50 otázek a kdo ví, kolik odpovědí

Věra Mrkosová
50 otázek a kdo ví, kolik odpovědí
KřSb Kunčičky, běžná cena 320 Kč
Naše sleva: 10 Kč
Vaše cena: 310 Kč

ks


Povinnosti rodičů

J. C. Ryle
Povinnosti rodičů
Poutníkova četba, běžná cena 165 Kč
Naše sleva: 33 Kč
Vaše cena: 132 Kč

ks


Bůh, technologie a křesťanský život

Tony Reinke
Bůh, technologie a křesťanský život
Didasko, běžná cena 360 Kč
Naše sleva: 11 Kč
Vaše cena: 349 Kč

ks


Hledejte nejprve...

W. MacDonald
Hledejte nejprve...
Tandem, běžná cena 89 Kč
Naše sleva: 3 Kč
Vaše cena: 86 Kč

ks


Dokáže věda vysvětlit všechno?

John Lennox
Dokáže věda vysvětlit všechno?
ALEF-Křesťanské sbory, běžná cena 150 Kč
Naše sleva: 20 Kč
Vaše cena: 130 Kč

ks


Systematická teologie

John MacArthu, R. Mayhue
Systematická teologie
Didasko, běžná cena 1,390 Kč
Naše sleva: 97 Kč
Vaše cena: 1293 Kč

ks


Myslím, tedy věřím

R.C. Sproul
Myslím, tedy věřím
Poutníkova četba, běžná cena 148 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 144 Kč

ks


Moderní podobenství

Morris Venden
Moderní podobenství
Advent Orion, běžná cena 198 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 194 Kč

ks


Bůh, technologie a křesťanský život

Tony Reinke
Bůh, technologie a křesťanský život
Didasko, běžná cena 360 Kč
Naše sleva: 11 Kč
Vaše cena: 349 Kč

ks